Ystadegau

Cwmnïau corfforedig yn y Deyrnas Unedig Ionawr i Mawrth 2017

Datganiad chwarterol yn rhoi gwybodaeth am nifer y cwmnïau ar y gofrestr, cwmnïau sydd newydd eu corffori a chwmnïau sydd wedi’u tynnu o’r gofrestr.