Ystadegau

Crynodeb o weithgareddau cofrestr cwmnïau 2015-16

Datganiad blynyddol yn rhoi gwybodaeth am nifer y cwmnïau ar y gofrestr, cwmnïau sydd newydd eu corffori, a chwmnïau sydd wedi’u tynnu o’r gofrestr.