Ystadegau

Crynodeb o weithgareddau cofrestr cwmnïau 2015-16

Datganiad blynyddol yn rhoi gwybodaeth am nifer y cwmnïau ar y gofrestr, cwmnïau sydd newydd eu corffori, a chwmnïau sydd wedi’u tynnu o’r gofrestr.

Dogfennau

Manylion

Mae Tŷ’r Cwmnïau yn cynhyrchu adroddiadau blynyddol am y cwmnïau hynny sydd ar y gofrestr ac sy’n cael eu tynnu o’r gofrestr, gyda gwybodaeth ychwanegol am:

Ddatodiadau, achosion cyfreithiol yn erbyn cwmnïau, llwyth gwaith a chyllid Tŷ’r Cwmnïau.

Ceir gwybodaeth am gwmnïau tramor sydd wedi’u cofrestru yn y Deyrnas Unedig, partneriaethau atebolrwydd cyfyngedig (PAC) a mathau eraill o fusnes.

Gallwch ddarllen datganiadau ystadegau blaenorol ar gyfer Gweithgaredau Cofrestr Cwmnïau (yn Saesneg), neu ddatganiadau ystadegau o flynyddoedd cyn 2014 ar wefan yr Archifau Gwladol.

Published 25 Awst 2016
Last updated 25 Awst 2016 + show all updates
  1. Contact email added to the foot of the page
  2. Added translation