Cyfarwyddyd

Credyd Treth Gwaith: help gyda chostau gofal plant WTC5

Taflen sy'n esbonio'r help sydd ar gael gyda chostau gofal plant ar gyfer rhieni.

Dogfen

Details

Os ydych yn gweithio, yn gyfrifol am blentyn neu blant a’n talu am ofal plant efallai y gallwch gael help ychwanegol gyda’r costau. Cewch hynny drwy gyfrwng elfen gofal plant y Credyd Treth Gwaith.

Published 2 Ebrill 2014
Last updated 6 Ebrill 2017 + show all updates
  1. This guidance has been updated to reflect changes effective from 6 April 2017, and a Welsh language translation added.
  2. WTC5 has been updated to reflect new tax year changes
  3. New information available for the 2016 to 2017 tax year.
  4. The 2015 to 2016 form has been added to this page.
  5. First published.