Cyfarwyddyd

Credyd Treth Gwaith: help gyda chostau gofal plant WTC5

Taflen sy'n esbonio'r help sydd ar gael gyda chostau gofal plant ar gyfer rhieni.

Dogfennau

Credyd Treth Gwaith: help gyda chostau gofal plant WTC5

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Credyd Treth Gwaith: help gyda chostau gofal plant WTC5").

Manylion

Os ydych yn gweithio, yn gyfrifol am blentyn neu blant a’n talu am ofal plant efallai y gallwch gael help ychwanegol gyda’r costau. Cewch hynny drwy gyfrwng elfen gofal plant y Credyd Treth Gwaith.

Published 2 Ebrill 2014
Last updated 6 Ebrill 2018 + show all updates
  1. The 2018 to 2019 version of the WTC5 Working Tax Credit: help with the costs of childcare, has been added.
  2. This guidance has been updated to reflect changes effective from 6 April 2017, and a Welsh language translation added.
  3. WTC5 has been updated to reflect new tax year changes
  4. New information available for the 2016 to 2017 tax year.
  5. The 2015 to 2016 form has been added to this page.
  6. First published.