Cyfarwyddyd

Nodiadau TAW 2013 Rhifyn 1

Mae'r nodyn hwn yn esbonio'r system ar-lein newydd ar gyfer hysbysu Cyllid a Thollau ynghylch cerbydau a ddaw i mewn i'r DU.