Cyfarwyddyd

Nodiadau TAW 2013 Rhifyn 1

Mae'r nodyn hwn yn esbonio'r system ar-lein newydd ar gyfer hysbysu Cyllid a Thollau ynghylch cerbydau a ddaw i mewn i'r DU.

Dogfennau

Manylion

O 15 Ebrill 2013, os ydych yn dod â cherbyd newydd neu ail-law i mewn i’r DU o dramor ar gyfer defnydd parhaol ar ffyrdd y DU, mae’n rhaid i chi hysbysu Cyllid a Thollau EM o fewn 14 diwrnod.

Published 27 Chwefror 2013