Ffurflen

Gwneud cais i ymuno â Chynllun Cyfrifyddu Blynyddol TAW â'r Cynllun Un Gyfradd

Gwneud cais i ymuno â'r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol â'r Cynllun Un Gyfradd gan ddefnyddio'r ffurflen VAT600AA/FRS.

Dogfennau

Cais i ymuno â'r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol a'r Cynllun Un Gyfradd (VAT600AA/FRS)

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen VAT600AA/FRS er mwyn ymuno â’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol ar gyfer TAW â Chynllun Un Gyfradd TAW ar yr un pryd.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, er enghraifft, Internet Explorer 8, bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth am borwyr.

Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen yn ei chyfanrwydd cyn i chi allu’i hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly casglwch eich holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau’i llenwi.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Hysbysiad TAW 733: Flat Rate Scheme for small businesses
Mae’r hysbysiad hwn yn esbonio’r Cynllun Un Gyfradd ar gyfer busnesau bach.

Hysbysiad TAW 732: annual accounting
Mae’r hysbysiad hwn yn esbonio’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol, pwy all ei ddefnyddio a sut i wneud cais i ymuno ag ef.

Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol TAW
Cyfrifyddu blynyddol a TAW - cymhwystra, trothwyon, dyddiadau cau ar gyfer Ffurflenni a thaliadau, ac ymuno â’r cynllun neu ei adael.

Cynllun Un Gyfradd TAW
Cynllun Un Gyfradd TAW - cymhwystra, trothwyon, cyfraddau TAW ac ymuno â’r cynllun neu ei adael.

VAT600AA - Cais i ymuno â’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol
Defnyddiwch y ffurflen VAT600AA er mwyn ymuno â’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol.

VAT 600FRS - Cais i ymuno â’r Cynllun Un Gyfradd Defnyddiwch y ffurflen VAT600FRS er mwyn ymuno â’r Cynllun Un Gyfradd.

Cyhoeddwyd ar 5 September 2014