Cyfarwyddyd

Gwybodaeth ynghylch trethi a budd-daliadau i’n cwsmeriaid lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol: Taflen Pride1

Mae'r daflen hon yn esbonio effaith trethi, cyfraniadau Yswiriant Gwladol, credydau treth a Phensiynau'r Wladwriaeth ar gwsmeriaid lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

Dogfennau

Gwybodaeth ynghylch trethi a budd-daliadau i’n cwsmeriaid lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol: Taflen Pride1

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwybodaeth ynghylch trethi a budd-daliadau i’n cwsmeriaid lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol: Taflen Pride1").

Manylion

Arweiniad yn unig yw’r taflenni hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.

Published 1 Medi 2011