Cyfarwyddyd

Gwybodaeth ynghylch trethi a budd-daliadau i’n cwsmeriaid lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol: Taflen Pride1

Mae'r daflen hon yn esbonio effaith trethi, cyfraniadau Yswiriant Gwladol, credydau treth a Phensiynau'r Wladwriaeth ar gwsmeriaid lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.