Ffurflen

Taliadau statudol a chyfraniadau Yswiriant Gwladol: cais hwyr (SP32)

Defnyddiwch ffurflen SP32 os ydych yn gyflogwr - na weithredodd TWE mewn amser real - ac sydd angen adennill taliadau statudol neu i gael eich digolledu ar gyfer CYG ar gyfer blwyddyn flaenorol.

Dogfennau

Cais hwyr i adennill taliadau statudol neu i gael eich digolledu ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol (SP32)

Manylion

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon er mwyn adennill taliadau:

  • Tâl Salwch Statudol (SSP)
  • Tâl Mamolaeth Statudol (SMP)
  • Tâl Tadolaeth Statudol (SPP)
  • Tâl Tadolaeth Statudol Ychwanegol (ASPP)
  • Tâl Mabwysiadu Statudol (SAP)

Mae digolledu ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol (CYG) dim ond yn gymwys ar gyfer SMP, SPP, ASPP a SAP.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd yn rhaid i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth ynghylch porwyr.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn gyfan gwbl cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth ynghyd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

Cael help ariannol gyda Thâl Statudol Mamolaeth a Thâl Statudol Tadolaeth.

Arweiniad ynglŷn ag adennill Tâl Statudol Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadu. Gwybodaeth ynghylch Rhyddhad Cyflogwr Bach a help os na allwch dalu.

Published 4 Ebrill 2014
Last updated 12 Ebrill 2016 + show all updates
  1. Welsh version of the SP32 has been added.
  2. The 2015 to 2016 form has been added to this page.
  3. First published.