FOI release

Richard Commission correspondence 2001 to 2005

Wales Office response to FOI request for all ministerial documentation relating to the Richard Commission, between the period 2001-2005.

Document

Detail

We were asked for all documentation, including correspondence, emails and briefing notes regarding the Richard Commission, between the Secretary of State for Wales and the First Minister for Wales, between the period 2001-2005.

The Freedom of Information (FOI) Act gives the public the right to ask any public body for all the information they have on any subject. The organisation must provide this information within a month, unless they have a valid reason not to.

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl i’r cyhoedd ofyn i unrhyw gorff cyhoeddus am yr holl wybodaeth sydd ganddynt ar unrhyw bwnc. Rhaid i’r cwmni ddarparu’r wybodaeth hon cyn pen mis, oni bai bod ganddynt reswm dilys dros fethu â gwneud hynny..