Cyfarwyddyd

Taliadau gofal teulu: Nodyn ymarfer y Gwarcheidwad Cyhoeddus

Dull Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus o ymdrin â thaliadau gofal teulu, a elwir hefyd yn daliadau gofal am ddim.

Dogfennau

Nodyn ymarfer y Gwarcheidwad Cyhoeddus (SD14): Taliadau gofal teulu (fersiwn print)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Nodyn ymarfer y Gwarcheidwad Cyhoeddus (SD14): Taliadau gofal teulu (fersiwn print)").

Manylion

Mae’r nodyn arfer yn gosod y fframwaith cyfreithiol a barn Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus ar sut dylai dirprwyon y Llys Gwarchod ymwneud â thaliadau gofal teulu, gan gynnwys ffactorau iddynt eu hystyried wrth benderfynu ar lefel taliadau o’r fath.

Published 18 Mai 2016
Last updated 31 Awst 2017 + show all updates
  1. Welsh-language translation added
  2. First published.