Business tax – guidance

P7X: Codau treth i'w defnyddio yn dilyn y Gyllideb

Defnyddiwch y ffurflen hon i gadarnhau unrhyw newidiadau sydd angen i chi eu gwneud i godau treth TWE yn dilyn y Gyllideb.

Dogfen

Manylyn

Mae’r ffurflen hon yn cadarnhau unrhyw newidiadau angenrheidiol i godau treth yn dilyn y Gyllideb.