Cyfarwyddyd

P7X: Codau treth i'w defnyddio yn dilyn y Gyllideb

Defnyddiwch y ffurflen hon i gadarnhau unrhyw newidiadau sydd angen i chi eu gwneud i godau treth TWE yn dilyn y Gyllideb.

Dogfennau

P7X: Codau treth i’w defnyddio yn dilyn y Gyllideb

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("P7X: Codau treth i’w defnyddio yn dilyn y Gyllideb"), and its reference (Unique reference: P7X).

Manylion

Mae’r ffurflen hon yn cadarnhau unrhyw newidiadau angenrheidiol i godau treth yn dilyn y Gyllideb.

Published 28 Mawrth 2014
Last updated 6 Ebrill 2017 + show all updates
  1. Personal Allowances, Income Tax rates and Income Tax bandwidths confirmed for 2017 to 2018.
  2. Personal Allowances, Income Tax rates and Income Tax bandwidths updated for 2016 to 2017.
  3. First published.