Cyfarwyddyd

P7X: Codau treth i'w defnyddio yn dilyn y Gyllideb

Defnyddiwch y ffurflen hon i gadarnhau unrhyw newidiadau sydd angen i chi eu gwneud i godau treth TWE yn dilyn y Gyllideb.