Ffurflen

Ildio'ch hawl i gyfraniadau Yswiriant Gwladol gwraig weddw ar gyfradd is

Rhowch wybod i CThEM os ydych yn weddw ac am ildio'ch hawl i dalu cyfraniadau ar gyfradd is neu am gael tystiolaeth eich bod â'r hawl i dalu'r gyfradd is.

Dogfennau

Cais gan wraig weddw am dystysgrif dewis cyfraniadau ar gyfradd is (CF9A)

Manylion

Llenwch ffurflen CF9A os ydych yn wraig weddw ac am roi’r gorau i’ch hawl i dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar gyfradd is, neu mae angen tystysgrif dewis arnoch o’ch hawl i dalu cyfraniadau ar gyfradd is.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth am borwyr.

Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen yn llawn cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth ynghyd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Published 11 Awst 2014
Last updated 1 Ebrill 2016 + show all updates
  1. Welsh translation added to the page.
  2. First published.