Cyfarwyddyd

Bywyd partneriaeth ateblorwydd cyfyngedig

Gwybodaeth y mae’n rhaid i bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig ei chyflwyno i Dŷ’r Cwmnïau er mwyn aros ar y gofrestr gyhoeddus unwaith mae wedi’i chorffori.

Dogfennau

Manylion

Mae’r canllaw hwn i aelodau neu aelodau dynodedig partneriaethau atebolrwydd cyfyngedig (PAC) a’r rheiny sy’n gweithredu fel cynghorwyr i PAC. Mae’n berthnasol i’r holl PAC sydd wedi’u cofrestru yn y Deyrnas Unedig ac yn rhoi gwybodaeth am yr hyn mae angen iddynt ei ffeilio gyda Thŷ’r Cwmnïau er mwyn aros ar y gofrestr gyhoeddus.

Published 1 Awst 2014
Last updated 7 Tachwedd 2017 + show all updates
 1. Removal off accounts guidance from. Replacement guidance is available.
 2. Register entry date added to PSC guidance.
 3. Welsh guidance updated and published.
 4. Repealed legislation (section 410 of the Companies Act) removed from guidance.
 5. Guidance updated and changed to HTML. Welsh guidance removed to be updated.
 6. Version 5.1 replaced by Version 5.2 - Inserted link at the end of chapter 3 to the LLP register guidance
 7. New version relating to changes brought in by the The Small Business, Enterprise and Employment Act.
 8. Guidance updated to version 4.8
 9. Guidance updated from v4.6 to v4.7
 10. Welsh translation added
 11. First published.