Cyfarwyddyd

Bywyd partneriaeth ateblorwydd cyfyngedig

Gwybodaeth y mae’n rhaid i bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig ei chyflwyno i Dŷ’r Cwmnïau er mwyn aros ar y gofrestr gyhoeddus unwaith mae wedi’i chorffori.