Form

Ildio atwrneiaeth arhosol

Sut i roi’r gorau i fod yn atwrnai

Detail

Defnyddiwch y ffurflen hon os nad ydych eisiau bod yn atwrnai ddim mwy (gelwir hyn yn ‘ildio’ cyfrifoldeb).

I wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, megis Braille, recordiad sain neu brint bras, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Dylech gynnwys eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Mae’r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg (English).

.