Dealing with HMRC – guidance

Penderfyniadau Cyllid a Thollau EM: beth i’w wneud os anghytunwch

Mae'r daflen wybodaeth hon yn dweud wrthych yr hyn allwch wneud os ydych yn anghytuno gydag un o benderfyniadau treth Cyllid a Thollau EM a sut i apelio i'r tribiwnlys treth annibynnol.

Manylyn

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.