Cyfarwyddyd

Penderfyniadau Cyllid a Thollau EM: beth i’w wneud os anghytunwch

Mae'r daflen wybodaeth hon yn dweud wrthych yr hyn allwch wneud os ydych yn anghytuno gydag un o benderfyniadau treth Cyllid a Thollau EM a sut i apelio i'r tribiwnlys treth annibynnol.