Cyfarwyddyd

Penderfyniadau Cyllid a Thollau EM: beth i’w wneud os anghytunwch

Mae'r daflen wybodaeth hon yn dweud wrthych yr hyn allwch wneud os ydych yn anghytuno gydag un o benderfyniadau treth Cyllid a Thollau EM a sut i apelio i'r tribiwnlys treth annibynnol.

Dogfennau

Manylion

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.

Published 14 Gorffennaf 2014
Last updated 10 Ionawr 2017 + show all updates
  1. The Welsh language PDF attachment replaced.
  2. This factsheet has been updated with December 2016 version.
  3. HMRC1: HM Revenue and Customs decisions - what to do if you disagree attachment has been replaced with February 2016 version.
  4. Replaced out of date phone number - uploaded new pdf's (English and Welsh versions).
  5. First published.