Form

Gwrthwynebu cofrestru atwrneiaeth

Ffurflenni ar gyfer gwrthwynebu cofrestru atwrneiaeth arhosol neu atwrneiaeth barhaus.

Documents

Gwrthwynebiad gan y rhoddwr i gofrestru’r atwrneiaeth arhosol (LPA006)

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (eg a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Gwrthwynebiad i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus ynglŷn a chofrestru arfaethedig atwrneiaeth arhosol ar seiliau ffeithiol (LPA007)

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (eg a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Hysbysiad i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus am gais i wrthwynebu cofrestru atwrneiaeth arhosol a gyflwynwyd i’r Llys Gwarchod (LPA008)

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (eg a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Hysbysiad i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus ynghylch gwrthwynebu cofrestru atwrneiaeth barhaus (EP3PG)

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (eg a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Detail

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i wrthwynebu i rywun gofrestru atwrneiaeth arhosol (LPA) neu atwrneiaeth barhaus (EPA).

I wrthwynebu cofrestru LPA, defnyddiwch:

  • LPA006 os chi yw rhoddwr yr LPA ac rydych eisiau gwrthwynebu am unrhyw reswm
  • LPA007 os ydych yn atwrnai neu’n ‘unigolyn i’w hysbysu’ ac rydych eisiau gwrthwynebu ar sail ffeithiol
  • LPA008 os ydych yn unrhyw un (gan gynnwys atwrnai neu ‘unigolyn i’w hysbysu’) sydd eisiau gwrthwynebu am resymau eraill (sef ‘sail ragnodedig’)

Os ydych eisiau gwrthwynebu ar sail ragnodedig, mae’n rhaid ichi hefyd wneud cais i’r Llys Gwarchod a thalu ffi o £400.

I wrthwynebu cofrestru EPA:

I wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, megis Braille, recordiad sain neu brint bras, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Dylech gynnwys eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Mae’r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg (English).