Guidance

Gwaredu daearegol

Dysgwch am ymgyrch y DU i ddelio â gwastraff ymbelydrol

Documents

Details

Mae technoleg niwclear wedi bod yn rhan o’n bywydau am dros 60 o flynyddoedd, ac mae’n cael ei ddefnyddio i gynhyrchu pŵer, ym maes diwydiant, meddygaeth ac amddiffyn. Erbyn heddiw, mae ynni niwclear yn darparu bron i un rhan o bump o holl drydan y DU. Mae’r gweithgareddau yma wedi creu gwastraff ymbelydrol y mae angen i ni ei reoli yn ddiogel. Mewn Cyfleuster Gwaredu Daearegol (GDF) bydd y gwastraff yn cael ei roi gannoedd o fetrau o dan y ddaear. Cydnabyddir yn rhyngwladol mai GDF yw’r datrysiad hirdymor mwyaf diogel; bydd cael un yn y DU yn creu swyddi a buddsoddiad gwarantedig i’r gymuned dan sylw.

Published 25 January 2018