Adroddiad corfforaethol

Cynllun Strategol Tŷ’r Cwmnïau 2014 i 2019

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o Gynllun Strategol 5 mlynedd Tŷ'r Cwmnïau am y cyfnod o fis Ebrill 2014 i fis Mawrth 2019. (Mae’r adroddiad ar gael yn Saesneg yn unig)