Adroddiad corfforaethol

Cynllun Strategol Tŷ’r Cwmnïau 2014 i 2019

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o Gynllun Strategol 5 mlynedd Tŷ'r Cwmnïau am y cyfnod o fis Ebrill 2014 i fis Mawrth 2019. (Mae’r adroddiad ar gael yn Saesneg yn unig)

Dogfennau

Strategic plan 2014-2019

Manylion

Bydd y cynllun strategol yn cyflawni trawsnewidiad yn y ffordd mae cwsmeriaid a busnesau’n ymwneud â Thŷ’r Cwmnïau dros y cyfnod o 5 mlynedd. Byddwn yn darparu:

  • trawsnewidiad digidol i ddod yn sefydliad cwbl ddigidol
  • data agored sy’n cysylltu’n llawn â data arall ar gwmnïau sydd gan y llywodraeth
  • gwell dilysrwydd i’r gofrestr trwy well ymchwilio a rhwymedïau
  • llai o feichiau trwy ddadreoleiddio a chydgysylltu ar draws adrannau’r llywodraeth
  • arbedion effeithlonrwydd a’r disgwyliad y cyflwynir symleiddio ffioedd cofrestru
Published 15 Gorffennaf 2014
Last updated 11 Mai 2017 + show all updates
  1. Welsh version added
  2. First published.