Guidance

Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau: Cynllun Iaith Gymraeg

Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg yn nodi sut y byddwn yn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru.

Document

Detail

Mae Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau (UKCES) wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r Cynllun hwn yn nodi sut bydd UKCES yn gweithredu’r egwyddor honno wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru. Bu i Gomisiynydd y Gymraeg gymeradwyo’r Cynllun o dan Adran 14(1) Deddf yr Iaith Gymraeg ar 10 Tachwedd 2014.

Welsh Language Scheme (English version).