Guidance

Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau: Cynllun Iaith Gymraeg

Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg yn nodi sut y byddwn yn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru.

Documents

Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau: Cynllun Iaith Gymraeg

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email info@ukces.org.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Details

Mae Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau (UKCES) wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r Cynllun hwn yn nodi sut bydd UKCES yn gweithredu’r egwyddor honno wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru. Bu i Gomisiynydd y Gymraeg gymeradwyo’r Cynllun o dan Adran 14(1) Deddf yr Iaith Gymraeg ar 10 Tachwedd 2014.

Welsh Language Scheme (English version).

Published 2 December 2014