Adroddiad corfforaethol

Strategaeth filfeddygol a thechnegol AHVLA / APHA

Mae'n disgrifio'r galluoedd milfeddygol a thechnegol sydd eu hangen ar yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (AHVLA gynt) ar gyfer y 5 i 10 mlynedd nesaf.

Dogfennau

Gwasanaethau Milfeddygol a Thechnegol AHVLA “Sicrhau Dyfodol Iach”

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at webmaster@apha.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwasanaethau Milfeddygol a Thechnegol AHVLA “Sicrhau Dyfodol Iach”").

Manylion

Mae’r strategaeth ‘Sicrhau Dyfodol Iach’ yn amlinellu’r swyddogaethau hanfodol y mae angen i wasanaethau milfeddygol a thechnegol APHA eu cyflawni. Mae’n edrych ymlaen at y 5 i 10 mlynedd nesaf ac yn ystyried beth sy’n debygol o newid a beth allai aros yr un peth.

Mae’n nodi’r canlynol:

  • pam fod angen y gwasanaethau a ddarperir gan filfeddygon y llywodraeth ym Mhrydain Fawr
  • sut y bydd gwaith milfeddygol a thechnegol APHA yn gweithio ac yn addasu dros y 5 mlynedd nesaf
  • y sgiliau sydd eu hangen i wynebu heriau’r risgiau o glefydau anifeiliaid yn y dyfodol

Mae wedi’i strwythuro o amgylch themâu diben, pobl a medrusrwydd ac mae’n edrych ar brif ardaloedd gweithgarwch a dylanwad milfeddygol APHA.

Published 8 Ebrill 2013
Last updated 1 Hydref 2014 + show all updates
  1. AHVLA documents have been re-assigned to the new Animal and Plant Health Agency (APHA).
  2. First published.