Ysgrifennydd Parhaol

Sir Robert Devereux KCB

Sir Robert Devereux KCB

Cynnwys

Bywgraffiad

Ailymunodd Robert Devereux â‘r Adran Gwaith a Phensiynau fel Ysgrifennydd Parhaol ar 1af o Ionawr 2011 ar ôl treulio’r 4 blynedd flaenorol gyda’r Adran Nawdd Cymdeithasol, a 2 flynedd gyda DWP pan gafodd ei chreu yn gyntaf yn 2001.

Mae gyrfa Robert wedi cynnwys amser a dreulir yn:

  • Gweinyddiaeth Datblygiad Tramor
  • Trysorlys Ei Mawrhydi
  • Guinness Brewing Worldwide, ar secondiad
  • yr Adran Drafnidiaeth, ymunodd yn 2003 a ble y daeth yn Ysgrifennydd Parhaol yn 2007

Ysgrifennydd Parhaol

Yr Ysgrifennydd Parhaol yw pennaeth yr adran, sy’n gyfrifol am effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gwaith yr adran a’i gwariant.

Maent hefyd yn gyfrifol am arwain, rheoli a staffio’r adran.