Ysgrifennydd Parhaol

Sir Robert Devereux KCB

Sir Robert Devereux KCB

Cynnwys

Bywgraffiad

Ailymunodd Robert Devereux â‘r Adran Gwaith a Phensiynau fel Ysgrifennydd Parhaol ar 1af o Ionawr 2011 ar ôl treulio’r 4 blynedd flaenorol gyda’r Adran Nawdd Cymdeithasol, a 2 flynedd gyda DWP pan gafodd ei chreu yn gyntaf yn 2001.

Mae gyrfa Robert wedi cynnwys amser a dreulir yn:

  • Gweinyddiaeth Datblygiad Tramor
  • Trysorlys Ei Mawrhydi
  • Guinness Brewing Worldwide, ar secondiad
  • yr Adran Drafnidiaeth, lle’r oedd yn Ysgrifennydd Parhaol am 3 blynedd o 2003

Ysgrifennydd Parhaol

Yr Ysgrifennydd Parhaol yw pennaeth yr adran, sy’n gyfrifol am effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gwaith yr adran a’i gwariant.

Maent hefyd yn gyfrifol am arwain, rheoli a staffio’r adran.