Sir Robert Devereux KCB

Bywgraffiad

Ailymunodd Robert Devereux â‘r Adran Gwaith a Phensiynau fel Ysgrifennydd Parhaol ar 1af o Ionawr 2011 ar ôl treulio’r 4 blynedd flaenorol gyda’r Adran Nawdd Cymdeithasol, a 2 flynedd gyda DWP pan gafodd ei chreu yn gyntaf yn 2001.

Rolau blaenorol mewn llywodraeth

  1. Ysgrifennydd Parhaol

    • 2011 to 2018