Y Prif Swyddog Cyllid a Phennaeth Swyddogaeth Cyllid y Llywodraeth a Non-executive director

Mike Driver

Bywgraffiad

Ymunodd Mike â’r Adran Iechyd a Nawdd Cymdeithasol, fel yr ydoedd bryd hynny, yn 1979 yn syth o’r ysgol, a threuliodd ei 6 mlynedd cyntaf yn darparu gwasanaethau i gwsmeriaid cyn symud i reolaeth ranbarthol ac i ystod o rolau cyllid a pholisi, yn cynnwys Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cyllid. Yn 2012 penodwyd Mike yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Cyllid yn yr Adran Gwaith a Phensiynau ac arhosodd yn y rôl honno hyd Fawrth 31ain 2016. O 1af Ebrill 2016, penodwyd Mike yn Brif Swyddog Cyllid i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Mike hefyd yw Cyfrifydd Cyffredinol Uwchlysoedd Cymru a Lloegr a’r Comisiynydd ar gyfer Gostwng y Ddyled Genedlaethol. Mae’n aelod o Gyngor CIPFA a Chadeirydd Panel Llywodraethu a Rheoli Cyllid CIPFA.

Y Prif Swyddog Cyllid a Phennaeth Swyddogaeth Cyllid y Llywodraeth

Mae Mike yn arwain adran y Prif Swyddog Cyllid yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder, gan gefnogi’r Adran i weithredu ei blaenoriaethau, sef:

 • gwasanaeth carchardai a phrawf sy’n adsefydlu troseddwyr
 • system llysoedd a chyfiawnder fodern
 • Prydain fyd-eang a rheolaeth y gyfraith
 • Adran wedi ei gweddnewid.

Mae grŵp adran y Prif Swyddg Cyllid yn cynnwys:

 • Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, gweithrediadau a chyllid grŵp
 • rheolaeth fasnachol a chontract
 • gwasanaethau dadansoddi
 • newid mewn diwylliant ac adran a yrrir gan ddata
 • cynllunio, perfformiad, risg a rheoli portffolio

Penodwyd Mike yn Bennaeth Swyddogaeth Cyllid y Llywodraeth ar 1 Mehefin 2017. Mae’r rôl yn bodoli i gryfhau’n sylweddol rôl hanfodol y swyddogaeth gyllid sydd wrth galon y llywodraeth, gan sicrhau gwell canlyniadau gwleidyddol a busnes.

Non-executive director

Government non-executive directors provide advice and bring an external perspective to the business of government departments. They do not have decision-making powers.

Rolau blaenorol mewn llywodraeth

 1. Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cyllid

  • 2013 to 2016