Jeremy Moore

Bywgraffiad

Daeth Jeremy yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Strategaeth, Polisi a Dadansoddiadau’r Adran Gwaith a Phensiynau ym mis Ionawr 2014.

Rolau blaenorol mewn llywodraeth

  1. Cyfarwyddwr Cyffredinol Strategaeth, Polisi a Dadansoddiad

    • 2014 to 2017