Director General, Strategy

Jeremy Moore

Jeremy Moore

Cynnwys

Bywgraffiad

Daeth Jeremy yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Strategaeth, Polisi a Dadansoddiadau’r Adran Gwaith a Phensiynau ym mis Ionawr 2014.

Cyn ei benodi, Jeremy oedd Cyfarwyddwr Cyfrifon ar gyfer Anabledd a Chyfarwyddwr y Swyddfa Materion Anabledd yn yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Cyn hynny gweithiodd Jeremy mewn amryw rôl ar draws y llywodraeth, gan gynnwys:

  • Pennaeth Cefnogaeth Myfyrwyr yn yr Adran Addysg a chyfarwyddwr anweithredol y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr
  • Pennaeth tîm Gwariant yr Amgylchedd, Trafnidiaeth a’r Rhanbarthau yn Nhrysorlys EM
  • Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Perfformiad, Adran Gwaith a Phensiynau
  • Cyfarwyddwr Strategaeth y Farchnad Lafur, Adran Gwaith a Phensiynau

Director General, Strategy

Mae Cyfarwyddwr Cyffredinol o Strategaeth yn cynghori ac yn cefnogi gweinidogion a’r Ysgrifennydd Parhaol ar bolisïau cyfoes a rhai’r dyfodol, gan gynnwys:

  • y farchnad lafur
  • diwygio lles
  • diwygio pensiynau
  • cyfiawnder cymdeithasol