Welsh language scheme

Rydym yn trin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru / We treat the English and Welsh languages equally when conducting public business in Wales.


Cynllun Iaith Gymraeg

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn egluro beth mae’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid yn ei wneud i sicrhau bod yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn cael eu trin yn gyfartal pan fyddwn yn darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Cynllun laith Gymraeg (ODT, 192 KB)

Welsh Language Scheme

Our Welsh Language Scheme explains what the Youth Justice Board does to make sure the English and Welsh languages are treated equally when we provide public services in Wales.

Welsh Language Scheme (ODT, 190 KB)