Cynllun iaith Gymraeg

Sut mae CThEM yn gweithio er mwyn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.