Cynllun iaith Gymraeg

Sut mae CThEM yn gweithio er mwyn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

I gydymffurfio â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn mabwysiadu’r egwyddor y bydd, wrth gynnal ei busnes a chyfathrebu cyhoeddus yng Nghymru, yn trin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn gyfartal mewn amgylchiadau priodol a phan yn rhesymol ymarferol.

Mae’r cynllun hwn yn gosod allan sut rydym yn bwriadu bodloni ein hymrwymiad i’n gwsmeriaid a chafodd ei baratoi o dan Adran 21 (3) y Ddeddf ac yn unol â’r canllawiau a roddwyd gan Fwrdd yr Iaith o dan Adran 9 y Ddeddf.

Bu’r cynllun dderbyn cefnogaeth llawn Bwrdd yr Iaith ar 31 Mawrth 2008.

Cynllun Iaith Gymraeg Cyllid a Thollau EM (PDF, 106KB, 9 pages)