Equality and diversity

Our Equality, Diversity, and Inclusion (EDI) charter outlines our commitment to EDI.


The Disclosure and Barring Service (DBS) has launched its Equality, Diversity, and Inclusion (EDI) charter. The charter, which can be found below, is available in English, Welsh, and Easyread, and outlines our commitment to embedding equality, diversity, and inclusion practices across the organisation.

Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd wedi lansio ei siarter Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Mae’r siarter yn amlinellu ein hymrwymiad i ymgorffori arferion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar draws y sefydliad. Mae ein siarter, sydd ar gael yn Gymraeg, Saesneg ac Easyread, i’w gweld yma: