Welsh language scheme

We treat the English and Welsh languages equally when conducting public business in Wales. / Rydym yn trin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru.

Welsh language scheme

The Welsh Language Act 1993 requires all public bodies to prepare and adopt a Welsh language scheme.

This scheme sets out what the Competition and Markets Authority does to make sure the English and Welsh languages are treated equally when we provide public services in Wales.

Cynllun yr Iaith Gymraeg

Mae Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn ei gwneud yn ofynnol i bob corff cyhoeddus baratoi a mabwysiadu cynllun iaith Gymraeg.

Mae’r cynllun hwn yn nodi beth mae’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd yn ei wneud i sicrhau bod yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn cael eu trin yn gyfartal pan fyddwn yn darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Download the scheme