Welsh language scheme

We treat the English and Welsh languages equally when conducting public business in Wales. / Rydym yn trin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru.