Cynllun iaith Gymraeg

Sut yr ydym yn cymryd anghenion o ran y Gymraeg i ystyriaeth wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru.

Yn unol â darpariaethau Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae Tŷ’r Cwmnïau’n darparu gwasanaeth i gwmnïau neu Bartneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig sydd eisiau cynnal eu busnes yn y Gymraeg.

Cytunodd Tŷ’r Cwmnïau ar gynllun iaith Gymraeg diwygiedig gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar 20 Ebrill 2010. Nododd hwn sut y byddai Tŷ’r Cwmnïau’n darparu gwasanaethau i’w gwsmeriaid yn y Gymraeg.

Cyhoeddasom ein cynllun iaith Gymraeg diweddaraf ar 19 Mai 2014.