Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru’n canmol ymdrech lanhau trigolion Ceredigion yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd

Heddiw (22 Mehefin), mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan wedi canmol ymroddiad ac ymrwymiad y trigolion a fu’n rhan o’r gwaith glanhau…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw (22 Mehefin), mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan wedi canmol ymroddiad ac ymrwymiad y trigolion a fu’n rhan o’r gwaith glanhau sylweddol yn eu cymunedau yn dilyn y llifogydd yng ngogledd Ceredigion yn gynharach y mis hwn (9 Mehefin).

Gwahoddwyd Mrs Gillan gan AS Ceredigion, Mark Williams, i ymweld a’r ardaloedd yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd nas gwelwyd mo’u tebyg o’r blaen, ac a gafodd effaith ddinistriol ar eiddo, busnesau a seilwaith.

Roedd Mrs Gillan yn awyddus i ymweld a’r sir wedi iddi hi a’r Prif Weinidog, David Cameron, ganmol “gwaith anhygoel” y gwasanaethau brys a ddaeth yn gyflym i helpu’r trigolion a’r ymwelwyr yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd.

Yn ystod yr ymweliad, bu Mrs Gillan a Mr Williams yn y feddygfa a’r parc manwerthu ym Mharc y Llyn cyn teithio i Borth, Dol-y-bont a Thalybont, lle’r oedd y gwaith glanhau’n mynd rhagddo. Yma, bu iddynt gyfarfod a thrigolion yr effeithiodd y fflachlifogydd a darodd yr ardal ar ddydd Sadwrn 9 Mehefin 2012 arnynt, cyn mynd ymlaen i Argraffwyr Cambrian yn Llanbadarn, yr effeithiwyd arnynt yn ddrwg gan y dŵr.

Dywedodd Mrs Gillan:

“Mae llifogydd bob amser yn brofiad trawmatig i unrhyw un pan fo hynny’n effeithio ar eu cartref neu eu busnes mewn ffordd mor ddinistriol.

“Alla i ddim dychmygu’r trawma y mae pobl wedi ei ddioddef, pan fu’n rhaid iddyn nhw gael eu hachub o’r dŵr, ac sydd nawr yn wynebu gwaith glanhau sylweddol.

“Rwyf wedi bod yn awyddus i ymweld a’r ardal i ddiolch i bawb a fu’n rhan o’r ymdrechion achub a gweld y gwaith sy’n cael ei wneud i adfer y cymunedau sydd wedi’u heffeithio. Efallai y bydd yn cymryd cryn amser, ond rwy’n hyderus bod y trigolion yn derbyn yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw i wneud y gwaith.”

Cafodd Mrs Gillan a Mr Williams eu tywys yn ystod eu hymweliad gan y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Ceredigion, Prif Weithredwr y Cyngor, Miss Bronwen Morgan, a Huw Morgan, Cyfarwyddwr Priffyrdd, Eiddo a Gwaith.

Published 22 June 2012