Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru’n ymuno ag ymgais First Great Western i dorri record rhwng Caerdydd a Llundain

Heddiw, 26ain Hydref 2011, mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, wedi ymuno ag arweinwyr busnes ar daith ddi-stop First Great Western o Gaerdydd…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw, 26ain Hydref 2011, mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, wedi ymuno ag arweinwyr busnes ar daith ddi-stop First Great Western o Gaerdydd i Lundain.

Bydd y tren arbennig hwn yn ceisio teithio rhwng y ddwy brifddinas mewn tua 90 munud, heb stopio o gwbl, gan roi cipolwg ar y dyfodol pan fydd trydaneiddio rheilffyrdd yn golygu y bydd modd cwblhau’r siwrnai rhwng Caerdydd a Llundain mewn llai na dwy awr.

Nod y siwrnai yw dangos y manteision a’r posibiliadau ar gyfer buddsoddi yn y gymuned fusnes yn y dyfodol. Bydd hefyd yn ceisio torri’r record gyflymaf bresennol o 97 munud 37 eiliad, a osodwyd ym mis Awst 1998.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru:

“Rydw i wrth fy modd yn cael bod ar siwrnai ddi-stop gyntaf First Great Western o Gaerdydd i Lundain heddiw. Mae’r tren arbennig hwn yn dangos y cyswllt da sydd rhwng De Cymru a Llundain a pha mor fyr mewn gwirionedd yw’r siwrnai rhwng y ddwy brifddinas.”

“Mae’r Llywodraeth yn buddsoddi bron i £1 biliwn mewn trydaneiddio’r rheilffordd rhwng Llundain a De Cymru a bydd hyn yn sicrhau llai o amser teithio, fel y dangosir gan First Great Western heddiw. Bydd o gymorth i sicrhau manteision i fusnesau, unigolion a theuluoedd fel ei gilydd.”

“Gyda’n polisiau economaidd ni, rydym ni’n benderfynol o leihau biwrocratiaeth a sicrhau ei bod yn gyflymach ac yn haws i fusnesau fuddsoddi yng Nghymru a gwneud defnydd o weithlu medrus a chymwys y wlad hon. Rydym ni hefyd yn helpu busnesau Cymru i sicrhau cyfleoedd mewn marchnadoedd eraill yn y DU a thramor.”

“Rydw i eisiau sicrhau bod ymwelwyr a buddsoddwyr yn gwybod bod Cymru’n lle gwych yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol ac yn economaidd a bod y wlad yn lleoliad hwylus iawn i fusnesau. Mae teithio rhwng Llundain a Chaerdydd mewn llai na dwy awr yn ffordd ragorol o ddangos hyn.”

Published 26 October 2011