Stori newyddion

£2.5miliwn o gyllid Llywodraeth y DU yn creu 40 o swyddi ymchwil ar gyfer canolfan newydd yn Abertawe

Buddsoddiad yn rhoi hwb derbyniol iawn ar gyfer yr ymchwil arloesol sy’n digwydd yng Nghymru

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae’r £2.5 miliwn o gyllid a ddyfarnwyd i Brifysgol Abertawe drwy’r Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol, gan greu 40 o swyddi ymchwil newydd o fis Medi 2015 yn hwb derbyniol iawn i’r Brifysgol, dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru David Jones heddiw (9 Ionawr).

Mae’r cyllid ar gyfer Prifysgol Abertawe yn rhan o gyhoeddiad ehangach a wnaed gan y Gweinidog Prifysgolion a Gwyddoniaeth David Willetts heddiw wrth ddatgelu 19 o Ganolfannau Hyfforddi Doethurol (CDT) newydd, yn cynnwys Abertawe.

Mae’r cyllid yn caniatáu i Abertawe sefydlu COATED2, canolfan a fydd yn hyfforddi ymchwilwyr ar sut i ddatblygu caenau ymarferol ar gyfer cynhyrchion. Er enghraifft, mae caenau newydd ar ddur a gwydr yn golygu y gall adeiladau cyffredin gynhyrchu, storio a rhyddhau ynni, gan fwy neu lai droi adeiladau yn orsafoedd pŵer ynddynt eu hunain.

Dyma rai o’r meysydd y mae ymchwilwyr Abertawe eisoes yn gweithio ynddynt, ac a fydd yn cael hwb gan y cyllid a gyhoeddwyd heddiw:

  • Batris mwy effeithlon sy’n gallu storio ynni a gynhyrchir o gaenau ffotofoltaig i’w ddefnyddio gydol y dydd.
  • Caenau newydd ar gyfer darnau arian, gan wneud iddynt bara’n well, mewn prosiect gyda’r Bathdy Brenhinol
  • Caenau ar gyfer llongau gofod a fydd yn cynhyrchu trydan o wres, mewn prosiect gyda’r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd
  • Pecynnau clyfar ar gyfer nwyddau i’w gwerthu gan ddefnyddio electroneg plastig arwynebedd mawr

Mae cwmnïau mawr yn cydweithio â thîm Abertawe, gan gynnwys Tata Steel, BASF, cwmni cemegol mwyaf y byd, ac NSG Pilkington, un o gynhyrchwyr gwydr mwyaf y byd.

Dywedodd David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

Bydd y cyhoeddiad heddiw ynghylch cyllid i Brifysgol Abertawe yn creu 40 o swyddi ymchwil doethurol ym Mhrifysgol Abertawe o fis Medi 2015 – hwb derbyniol iawn ar gyfer yr ymchwil arloesol sy’n digwydd yng Nghymru.

Mae’r Brifysgol ei hun yn mynd o nerth i nerth ac yn cymryd camau sylweddol ymlaen o ran bod yn un o’r goreuon ym maes gwyddoniaeth ac ymchwil.

Bydd y cyllid yn hybu twf cynnyrch a diwydiannau newydd ac hefyd yn hyfforddi arweinwyr diwydiant i’r dyfodol – mae Prifysgol Abertawe yn parhau i wneud cyfraniad mawr i economi Cymru ac i faes gwyddoniaeth.

Nodiadau i Olygyddion:

  • Mae’r Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn yr 8fed safle yn y DU ac yn cynnig graddau achrededig mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau, gyda’r addysgu wedi ennill 5 seren, a chyda chysylltiadau wedi hen sefydlu gyda byd diwydiant.

  • Mae SPECIFIC, consortiwm academaidd a diwydiannol dan arweiniad Prifysgol Abertawe, gyda Tata Steel yn brif bartner diwydiannol, yn cael ei ariannu gan EPSRC, y Bwrdd Strategaeth Technoleg a Llywodraeth Cymru. Y weledigaeth ar y cyd yw datblygu cynnyrch dur a gwydr gyda chaenau ar gyfer toeau a waliau, sy’n cynhyrchu, storio a rhyddhau ynni adnewyddadwy – gan droi adeiladu yn orsafoedd pŵer a chyflawni manteision amgylcheddol ac economaidd sylweddol.

  • Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) yw prif asiantaeth y DU ar gyfer ariannu ymchwil ym maes peirianneg a’r gwyddorau ffisegol. Mae EPSRC yn buddsoddi oddeutu £800 miliwn y flwyddyn mewn ymchwil a hyfforddiant ôl-radd i helpu’r genedl i ymdopi â’r genhedlaeth nesaf o newid technolegol. Mae’r meysydd yr ymdrinnir â hwy yn ymestyn o dechnoleg gwybodaeth i beirianneg strwythurol, ac o fathemateg i wyddor deunyddiau.

  • Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol gyda’r gorau yn y byd sy’n cael ei harwain gan ymchwil, wedi’i lleoli mewn parcdir hardd gyda golygfeydd ar draws Bae Abertawe yn agos at Benrhyn Gŵyr, yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf yn y DU. Sefydlwyd y Brifysgol yn 1920 ac ar hyn o bryd mae’n cynnig oddeutu 350 o gyrsiau gradd a 100 o gyrsiau ôl-radd i 14,500 o raddedigion ac israddedigion. Erbyn mis Medi 2015 bydd gan y Brifysgol gampws newydd yn y Bae i ategu’r campws ym Mharc Singleton sydd wedi’i uwchraddio. .

Published 9 Ionawr 2014