Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru yn disgrifio gweledigaeth y Gymdeithas Fawr ar gyfer Cymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Bu David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, yn ymweld ag Ynys Mon heddiw i ddisgrifio gweledigaeth y Llywodraeth glymblaid o’r Gymdeithas Fawr …

Bu David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, yn ymweld ag Ynys Mon heddiw i ddisgrifio gweledigaeth y Llywodraeth glymblaid o’r Gymdeithas Fawr i aelodau Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn Llangefni.

Cyflwynodd y Gweinidog ei weledigaeth ar gyfer Cymru fel rhan o fenter y Gymdeithas Fawr, lle mae cymunedau’n gwneud newidiadau ac yn cynllunio atebion i’w problemau eu hunain.

Meddai Mr. Jones: “Mae gan Gymru eisoes ysbryd cymdogol cryf a hoffwn weld hyn yn cael ei ymestyn er mwyn i gymunedau gael eu hysbrydoli i chwarae’u rhan yn adeiladu’r Gymdeithas Fawr.  Rwyf wedi gweld enghreifftiau o hyn yn cael eu rhoi ar waith yn barod - megis y pentrefwyr yn Llanarmon yn Ial a ddechreuodd redeg hen dafarn y pentref er mwyn creu Swyddfa Post. 

“Mae’r Gymdeithas Fawr yn ymwneud a rhoi’r awenau yn nwylo cymunedau.  Os byddwn yn rhoi’r pŵer i newid yn nwylo pobl rwy’n gwbl ffyddiog y byddant yn cael eu hysbrydoli i ddefnyddio’r pŵer hwnnw.”

Nodiadau

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth y DU yn ymgynghori ar syniadau i feithrin a chefnogi gwirfoddoliaeth a dyngarwch yn ein cymunedau mewn papur gwyrdd ‘Rhoi’.  Mae’r Papur Gwyrdd yn cynnig ffyrdd ymarferol a synhwyrol y gall y Llywodraeth eu defnyddio i hybu’r broses o roi i elusennau, pobl yn rhoi amser, arian, asedau, sgiliau a gwybodaeth i helpu i wneud bywyd pawb yn well. 

Mae Gweinidogion yn awyddus i ddod a phobl at ei gilydd i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi gweithredu gwirfoddol ac elusennol ac amlygu’r gwaith rhagorol sy’n digwydd eisoes.  Mae’r Papur Gwyrdd yn destun ymgynghori ar hyn o bryd ac mae’r Llywodraeth yn annog unrhyw un i gysylltu os oes ganddynt farn am sut y dylai ein cymdeithas gefnogi rhoi elusennol. Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 9 Mawrth 2011. Gellir ymateb drwy e-bostio giving@cabinet-office.x.gsi.gov.uk.