Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn nodi blwyddyn ers trychineb Glofa’r Gleision

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Flwyddyn ar ol y digwyddiad yng nglofa’r Gleision (15 Medi), mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi mynegi ei gydymdeimlad a theuluoedd y pedwar…

Flwyddyn ar ol y digwyddiad yng nglofa’r Gleision (15 Medi), mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi mynegi ei gydymdeimlad a theuluoedd y pedwar dyn dewr a fu farw yn y trychineb.

Bu farw David Powell, Garry Jenkins, Charles Breslin a Phillip Hill pan wnaeth y lofa lenwi a dŵr ar Fedi’r 15fed y llynedd.

Wrth nodi’r dyddiad emosiynol, dywedodd Mr Jones: “Heddiw, mae fy meddyliau, gweddiau a chydymdeimlad dwysaf yn mynd i deuluoedd, ffrindiau ac anwyliaid y dynion dewr a gollodd eu bywydau yn nhrychineb Glofa’r Gleision y llynedd.

“Fe wnaeth y digwyddiad gyffwrdd calonnau pob un ohonom, nid dim ond yng Nghymru, ond ledled Prydain.

“Mae Heddlu De Cymru ar hyn o bryd yn arwain yr ymchwiliad ac yn gweithio gyda’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch”.