World news story

Siekiant taikos ir stabilumo Artimuosiuose Rytuose ir Š. Afrikoje

Arabų pavasario inspiruoti pokyčiai gali padėti sukurti atviresnę ir demokratiškesnę visuomenę.

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Syria: two years of tragedy. Credit: Basma.

Problema

Artimieji Rytai ir Šiaurės Afrika yra labai svarbus regionas Didžiajai Britanijai. Arabų pavasario inspiruoti pokyčiai gali padėti sukurti atviresnę ir demokratiškesnę visuomenę. Tai būtų didžiausias pasiekimas žmogaus teisių ir laisvių srityje nuo Šaltojo karo pabaigos.

Artimiesiems Rytams ir Šiaurės Afrikos regioniui, įskaitant ir dabartinę Sirijos krizę, būdingos vienos ilgiausiai besitęsiančių ir aktualiausių tarptautinės politikos problemų. Regionas - svarbus ir mūsų gerovei. Prekyba tarp Didžiosios Britanijos ir šio regiono 2011 metais viršijo 30 mlrd. svarų sterlingų. Šiame regione kasmet svečiuojasi milijonai britų turistų.

Veiksmai

Atsakas į Arabų pavasarį: Arabų partnerystė

Pasitelkdama bendrą Užsienio reikalų ministerijos ir Tarptautinio vystymosi departamento (angl. Department for International Development) Arabų partnerystės programą, Vyriausybė teikia pagalbą vykdant politines ir ekonomines reformas Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regione padėdama žmonėms kurti atsakingesnę ir atviresnę visuomenę. Tai vykdoma pasitelkiant diplomatinę pagalbą dirbant su tokiomis tarptautinėmis institucijomis kaip ES, Pasaulio Banku ir Tarptautiniu Valiutos Fondu. Arabų partnerystė, kuriai skirta 110 mln. svarų sterlingų Didžiosios Britanijos paramos lėšų, veikia atsižvelgiant į kiekvienos regiono valstybės poreikius.

Tebesitęsianti parama Libijai

Didžioji Britanija palaikė Libijos piliečius, kurie reikalavo daugiau laisvės po 42 metus trukusio Kadafio režimo priespaudos. Revoliucijos pradžioje 2011 metų kovo 11 dieną Jungtinė Karalystė buvo viena svarbiausių jėgų, inicijavusių dvi Jungtinių Tautų rezoliucijas, turėjusias suteikti įgaliojimus tarptautinei bendruomenei imtis būtiniausių priemonių civilių gyventojui apsaugai ir neskraidymo zonos paskelbimui.

Kartu su kitais užsienio partneriais mes dabar teikiame visakeriopą pagalbą Libijos vyriausybei, susiduriančiai su dideliais iššūkiais kuriant klestinčią, atvirą,teisinę ir demokratinę valstybę, kurioje gerbiamos žmogaus teisės. Libijos gyventojų ryžtą atstatyti šalį po dešimtmečiais trukusio blogo valdymo rodo rezultatai, pasiekti nuo konflikto pabaigos. Svarbiausias iš jų - sėkmingi demokratiniai rinkimai, įvykę pirmą kartą per pusę amžiaus.

Siekiant krizės pabaigos Sirijoje

Vyriausybė kartu su tarptautiniais partneriais dirba siekdama sustabdyti smurtą. Mes jau skyrėme 350 tūkst. svarų sterlingų humanitarinės krizės padarinių sušvelninimui ir ekonominei bei politinei pagalbai, reikalingą naujos vyriausybės kūrimui. Daugiau apie krizę Sirijoje.

Artimųjų Rytų taikos procesas

Izraelio-Palestinos konflikto sprendimas yra vienas svarbiausių tarptautinės politikos prioritetų. Šis konfliktas- svarbus tiek Jungtinės Karalystės nacionaliniam saugumui, tiek ir viso regiono saugumui, todėl išnaudosime visas galimybes, propaguodami taikią dviejų valstybių idėją.

Jemeno stabilizavimas

Nuo 2012 iki 2015 metų Jungtinė Karalystė Jemenui skirs 196 mln. svarų sterlingų. Didžioji dalis šių lėšų bus išleista humanitarinei pagalbai ir Socialinio vystymosi fondui (angl. Social fund for Development), kuris rūpinsis kaimo infrastruktūros gerinimu ir socialinės apsaugos plėtra. Tarptautinis vystymosi departamentas (DiFID) remia ilgalaikį Jemeno vystymąsi, stabilumą ir saugumą.Daugiau apie Jemeną.

Kontekstas

Arabų pavasaris parodė, jog politinių ir ekonominių laisvių reikalavimai plinta patys savaime, ir ne todėl, kad tai yra Vakarų šalių propaguojamos vertybės, o todėl kad tai yra visų žmonių trokštamos vertybės.

Ministras Pirmininkas savo kalboje, pasakytoje Nacionalinėje Asamblėjoje Kuveite 2011 m. vasario 22 d., išdėstė Didžiosios Britanijos požiūrį į Arabų pavasarįo atžvilgiu ir požiūrį, kuris puoselėja universalias vertybes, teises ir laisves, pagarbiai žiūri į įvairias regiono kultūras, tradicijas ir istorinę patirtį.

Published 13 August 2013