World news story

Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie w Londynie

Drugie doroczne Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie odbędzie się w Londynie 19 -20 lutego 2018 r.

The Polish-British Belvedere Forum

Drugie doroczne Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie odbędzie się w Londynie 19 -20 lutego 2018 r. Tegorocznym tematem Forum będzie: Wielka Brytania i Polska w okresie przemian w Europie: razem czy osobno?

Celem forum jest pogłębienie dialogu między społeczeństwami obywatelskimi Polski i Wielkiej Brytanii, które są szeroko reprezentowane głównie przez podmioty pozarządowe z obu krajów, oraz wzmocnienie rozbudowanego partnerstwa między naszymi krajami. Pielęgnowanie polsko-brytyjskich kontaktów ma dziś szczególne znaczenie. Inicjatywa Forum, która skierowana jest na budowanie więzi pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi, cieszy się pełnym poparciem obu rządów. Jest ona następstwem porozumienia premierów zawartego w listopadzie 2016 r. w celu uzupełnienia dorocznych polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych.

Pierwsza edycja Forum, zorganizowana w Warszawie w 2017 r., cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w tegorocznej edycji, która odbędzie się w historycznych rezydencjach Mansion House i Lancaster House, przewidziano dwukrotnie większą liczbę uczestników. Do udziału w forum zaproszono 250 osób mających silne powiązania polsko-brytyjskie i reprezentujących różne środowiska, w tym biznes, naukę, ośrodki analityczno-doradcze, politykę i kulturę, środki masowego przekazu i Polonię brytyjską. Uczestnicy wezmą udział w dyskusjach poświęconych sprawom zagranicznym, historii, migracji, handlowi globalnemu, nowym technologiom i zaangażowaniu społeczeństw obywatelskich.

Forum zawdzięcza swoją nazwę warszawskiemu Pałacowi Belwederskiemu, siedzibie Prezydenta RP, w której debata ta odbyła się po raz pierwszy 9 marca 2017 r. Forum będzie organizowane raz do roku, naprzemiennie w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Published 12 February 2018