World news story

Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai: keli faktai

Pirmadienį Lietuva pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungos (ES) Tarybai – pirmą kartą nuo narystės ES pradžios

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

EU Presidency logo

Per pirmininkavimo pusmetį tiek Lietuvoje, tiek užsienyje vyks daugybė su pirmininkavimu susijusių renginių, į Lietuvą nukryps užsienio politikų ir pareigūnų akys.

Kas sudaro Lietuvos pirminininkavimo ES Tarybai komandą? Kokių tikslų bus siekiama per artimiausią pusmetį? Kokie svarbiausi renginiai vyks Lietuvoje ir užsienyje?

Pirmoji. Lietuva ES Tarybai pirmininkaus pirmoji iš Baltijos šalių. Latvija šio darbo imsis 2015-aisiais, Estija – 2018 metais.

Trejetas. Pirmininkavimą perėmė iš Airijos, o perduos Graikijai. Šios trys valstybės sudaro pirmininkavimo Trejetą, kurio tikslas – užtikrinti tęstinumą įgyvendinant bendrą 18 mėnesių pirmininkavimo programą.

Pagausėjusi šeima. Liepos 1-oji - svarbi diena ne tik Lietuvai. Liepos 1-ąją oficialiai naująja ES nare tapo Kroatija, o Bendrija išsiplėtė iki 28 šalių narių.

Prioritetai. Pirmininkaudama ES Tarybai Lietuva dėmesį sutelks į tris pagrindinius tikslus – patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimą. Lietuva toliau sieks stiprinti finansinį stabilumą, tęs darbą kuriant Bankų sąjungą ir įgyvendinant naujas ekonominio valdymo taisykles. Europos ekonominį ir socialinį modelį sustiprins tolesnė bendrosios rinkos integracija, įskaitant energetiką, dėmesys skaitmeninei darbotvarkei ir priemonės, skirtos geresnėms įdarbinimo, ypač jaunimo, galimybėms. Lietuva skatins glaudesnę ES ir jos Rytų partnerių integraciją, tolesnį plėtros procesą, laisvą prekybą su strateginiais partneriais ir efektyvią ES išorės sienų kontrolę.

Darbotvarkė. Lietuvos laukia plačios apimties ir sudėtinga darbotvarkė. Krūvis bus didesnis, nes pirmininkausime ES institucinio ciklo pabaigoje, kai Europos Parlamentas ir Europos Komisija prieš 2014 m. pavasarį numatytus rinkimus sieks užbaigti pradėtus darbus. Būdama ES pirmininke, Lietuva turės dirbti prie 560 ES darbotvarkės klausimų, ieškoti visiems priimtinų kompromisų. Šalia kasdieninės ES teisėkūros darbotvarkės prisidės tik kartą per 7 metus pirmininkaujančioms šalims tenkanti užduotis – kelios dešimtys ES teisės aktų, susijusių su ES daugiamečio biudžeto (2014–2020 m.) įgyvendinimu. Lietuva taip pat turės rasti sutarimą dėl metinio ES biudžeto 2014-iesiems.

Biudžetas. 2012–2014 m. laikotarpiu iš valstybės biudžeto Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai skirta 214 mln. litų. Lietuvos pirmininkavimo biudžetas yra vienas iš mažiausių, panašaus dydžio, kaip Airijos, Kipro, Slovėnijos ir kitų taupiausiai pirmininkavusių šalių.

Svečiai. Planuojama, kad per Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pusmetį šalyje apsilankys apie 30 tūkst. svečių.

Pirmininkavimo komanda. Ją sudaro daugiau nei 1,5 tūkst. tarnautojų atstovaujančių apie 80 institucijų. Iš jų 239 numatyti pirmininkais (160 – sostinėje, 73 – Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES, 6 – Lietuvos misijose/atstovybėse prie tarptautinių organizacijų), apie 270 – darbo grupių pirmininkų pavaduotojais. Dar apie 1 tūkst. asmenų atliks kitas pirmininkavimo funkcijas (bus ekspertais, koordinatoriais).

Savanoriai. Pirmininkavimo metu organizuoti pirmininkavimo renginius, pasitikti atvykstančius svečius oro uoste, užtikrinti sklandžią renginių eigą konferencijų centruose padės apie 100 savanorių. Dauguma jų – jauni žmonės nuo 16 iki 35 metų.

Ryšio pareigūnai. 80 ryšio pareigūnų lydės ir teiks visokeriopą pagalbą užsienio delegacijų vadovams, kurie dalyvaus Lietuvoje vyksiančiuose susitikimuose. Samdyti ryšio pareigūnus yra įprasta ES Tarybai pirmininkaujančių šalių praktika.

Renginiai. Per Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pusmetį Lietuvoje įvyks beveik 300 renginių: daugiau nei 20 aukščiausio lygio susitikimų, daugiau nei 160 ekspertinio lygio susitikimų, 12 parlamentinių renginių, daugiau nei 70 socialinių partnerių organizuojamų susitikimų.

Miestai ir miesteliai. Ekspertiniai susitikimai, kuriuose susitinka ES šalių tarnybų, departamentų vadovai, vyriausieji pareigūnai, vyks ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose – Kaune, Klaipėdoje, Druskininkuose, Trakuose. Socialinių partnerių susitikimai, kuriuos organizuoja nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų, mokslo, verslo, kultūros sričių atstovai, vyks ir Marijampolėje, Alytuje, Anupriškėse bei kitur.

Briuselis ir Liuksemburgas. Čia per pusmetį Lietuva surengs daugiau nei 1500 posėdžių: Tarybos, Nuolatinių atstovų komiteto, darbo grupių posėdžių ir kt. Posėdžiams pirmininkaus Lietuvos ministrai, Lietuvos nuolatinis atstovas ES ir jo pavaduotojas, specialieji atašė, valstybės institucijų ekspertai ir kt.

ES ir Rytų Partnerystės šalių vadovų susitikimas (lapkričio 28–29 d.). Tai vienas iš svarbiausių Lietuvoje vyksiančių pirmininkavimo renginių. Jame laukiama ES lyderių ir Rytų Partnerystės valstybių vadovų. Susitikime siekiama poslinkio sprendžiant svarbius ES ir Rytų partnerystės valstybių bendradarbiavimo klausimus.

ICT 2013. Kartu su Europos Komisija organizuojama informacinių ir ryšio technologijų konferencija ir paroda Vilniuje vyks lapkričio 6-8 d. Vilniuje. Geriausi informacinių technologijų srities mokslininkai, bendrovių atstovai, skaitmeninių technologijų sektoriaus strategai svarstys Europos informacinių ir ryšių technologijų politikos klausimus. Tai didžiausias renginys per Lietuvos pirmininkavimo pusmetį – joje laukiama iki 4 tūkst. dalyvių.

Aukšto lygio energetikos konferencija (lapkričio 4–5 d). Joje daugiausia dėmesio bus skiriama 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų Tarybos metu iškelto tikslo – iki 2014 m. užbaigti ES energijos vidaus rinkos įgyvendinimą – aptarimui. Konferencijoje bus kviečiami dalyvauti ES valstybių narių ir kandidačių, Energijos Bendrijos šalių ministrai ir Europos Komisijos pareigūnai bei kiti aukšto lygio atstovai.

ES Baltijos jūros regiono strategijos forumas (lapkričio 11–12 d.). Pagrindinės renginio temos: aplinkosauga, augimas ir darbo vietų kūrimas. Forume bus siekiama atskleisti Baltijos jūros regiono strategijos integralumą, todėl apie strategiją, jos tikslus ir naudą bus diskutuojama skirtingais pjūviais (aplinkosauga, energetika, socialinė politika, susisiekimas, žemės ūkis) ir skirtingais lygiais (regioninis, nacionalinis, vietos savivaldos).

Piliečių metų uždarymo renginys (gruodžio 13 d.). 2013 m. paskelbti Europos piliečių metais. Sausio pradžioje Airijai pradėjus pirmininkavimą ES Tarybai, Dubline vyko Europos piliečių metų atidarymo renginys. Planuojama, kad Piliečių metų uždarymo renginyje Vilniuje galėtų dalyvauti iki 300 dalyvių iš įvairių Europos nevyriausybinių organizacijų. Jo metu vyksiančioje tarptautinėje konferencijoje laukiama Europos Komisijos viceprezidentės Viviane Reding.

Šaltinis: http://www.eu2013.lt

Published 1 July 2013