Datganiad i'r wasg

Data Trafodiad mis Gorffennaf 2015

Mae'r data a gyhoeddir yma yn rhoi gwybodaeth am y niferoedd a'r mathau o geisiadau a gwblhawyd gan y Gofrestrfa Tir ym mis Gorffennaf 2015.