Datganiad i'r wasg

Data Trafodiad mis Gorffennaf 2015

Mae'r data a gyhoeddir yma yn rhoi gwybodaeth am y niferoedd a'r mathau o geisiadau a gwblhawyd gan y Gofrestrfa Tir ym mis Gorffennaf 2015.

Aerial view of streets

Ym mis Gorffennaf 2015:

 • y Gofrestrfa Tir yn cwblhau 1,578,947 o geisiadau
 • De Ddwyrain Lloegr ar frig y tabl o geisiadau rhanbarthol gyda 363,829 o geisiadau
 • Birmingham ar frig y tabl o geisiadau gan awdurdodau lleol gyda 24,398 o geisiadau

Mae’r Data Trafodiad yn dangos i’r Gofrestrfa Tir gwblhau dros 1,578,940 o geisiadau gan ei chwsmeriaid ym mis Gorffennaf. Mae hyn yn cynnwys 1,541,143 o geisiadau gan gwsmeriaid cyfrif, gyda:

 • 385,178 o geisiadau mewn perthynas â thir cofrestredig (deliadau)
 • 709,846 yn geisiadau i gael copi swyddogol o gofrestr neu gynllun teitl
 • 210,935 yn chwiliadau
 • 97,868 yn drafodion am werth
Rhanbarth Ceisiadau
De Ddwyrain Lloegr 363,829
Llundain Fwyaf 307,533
Gogledd Orllewin Lloegr 173,229
De Orllewin Lloegr 156,656
Gorllewin Canolbarth Lloegr 137,493
Swydd Gaerefrog a’r Humber 119,154
Dwyrain Canolbarth Lloegr 110,001
Cymru 73,536
Gogledd Lloegr 73,365
Dwyrain Anglia 63,976
Cymru a Lloegr (heb eu haseinio) 143
Ynysoedd Sili 32
Cyfanswm 1,578,947
Tri phrif awdurdod lleol Ceisiadau
Birmingham 24,398
Dinas Westminster 22,717
Leeds 18,091
Tri phrif gwsmer Trafodion am werth
My Home Move Limited 2,095
Countrywide Property Lawyers 1,069
O’Neill Patient 995
Tri phrif gwsmer Chwiliadau
Enact 8,697
O’Neill Patient 6,278
Optima Legal Services 6,027

Mynediad i’r set lawn o ddata

Nodiadau i olygyddion

 1. Cyhoeddir y Data Trafodiad ar bymthegfed diwrnod gwaith pob mis. Cyhoeddir Data Trafodiad mis Awst ar ddydd Llun 21 Medi 2015 am 11 y bore yn data.gov.uk.
 2. Mae’r Data Trafodiad misol yn dangos faint o geisiadau am gofrestriadau cyntaf, prydlesi, trosglwyddiadau o ran, deliadau, copïau swyddogol a chwiliadau a gyflwynwyd gan gwsmeriaid cyfrif y Gofrestrfa Tir. Ar gyfer esboniad o’r termau a ddefnyddir, gweler Byrfoddau a ddefnyddir yn y Data Trafodiad.
 3. Mae trafodion am werth yn cynnwys gwerthiannau rhydd-ddaliol a phrydlesol.
 4. Mae’r rhan fwyaf o chwiliadau a gyflawnir gan gyfreithiwr neu drawsgludwr er mwyn gwarchod pryniant a/neu forgais. Er enghraifft, bydd chwiliad yn rhoi blaenoriaeth i brynwr am gais i’r Gofrestrfa Tir i gofrestru pryniant eiddo.
 5. Fel adran o’r llywodraeth a sefydlwyd ym 1862, asiantaeth weithredol a chronfa fasnachu sy’n atebol i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Arloesedd a Sgiliau, mae’r Gofrestrfa Tir yn cadw ac yn cynnal y Gofrestr Tir ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae’r Gofrestr Tir wedi bod ar agor i’r cyhoedd ei harchwilio oddi ar 1990.
 6. Gyda’r gronfa ddata o drafodion eiddo fwyaf o’r fath gyda manylion mwy na 24 miliwn o deitlau, mae’r Gofrestrfa Tir yn cefnogi’r economi trwy ddiogelu perchnogaeth eiddo sy’n werth biliynau o bunnoedd.
 7. I gael rhagor o wybodaeth am y Gofrestrfa Tir ewch i www.gov.uk/land-registry.
 8. Dilynwch ni ar Twitter @LandRegGov a dewch o hyd i ni ar ein blog, LinkedIn a Facebook.

Cysylltu

Swyddfa'r wasg

Trafalgar House
1 Bedford Park
Croydon
CR0 2AQ

Published 21 Awst 2015