News story

Gymru a gwaredu daearegol

Radioactive Waste Management Limited (RWM) ydi'r corff cyhoeddus a benodwyd gan Lywodraeth y DU i gyflawni gwaredu daearegol gwastraff ymbelydrol actifedd uwch (GAU) y DU. Bydd adeiladu Cyfleuster Gwaredu Daearegol (CGD) yn golygu darganfod safle technegol addas, gyda chymuned yn barod i'w letya.