News story

DECC yn ymgynghori ar eu cynllun iaith Gymraeg Arfaethedig

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw mae DECC wedi lansio ymgynghoriad wyth wythnos i ofyn am farn y rhanddeiliaid ar eu Cynllun Iaith arfaethedig er mwyn sicrhau ei fod …

placeholder

Heddiw mae DECC wedi lansio ymgynghoriad wyth wythnos i ofyn am farn y rhanddeiliaid ar eu Cynllun Iaith arfaethedig er mwyn sicrhau ei fod yn hawdd ei ddeall ac y bydd yn ateb anghenion y rhai sy’n siarad Cymraeg.

Mae’r cynllun iaith wedi’i baratoi yn unol a Chanllawiau Bwrdd yr Iaith Gymraeg o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a’r gobaith yw y caiff ei gymeradwyo’n ffurfiol gan y Bwrdd ar ol y broses ymgynghori. Mae’n disgrifio sut y bydd DECC yn bwrw ymlaen a’r egwyddor a sefydlwyd gan y Ddeddf y dylai’r Gymraeg a’r Saesneg gael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus ac wrth weinyddu cyfiawnder yng Nghymru.

O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 mae’n rhaid i bob corff cyhoeddus sy’n darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru baratoi cynllun iaith sy’n nodi sut y bydd yn darparu’r gwasanaethau hynny yn Gymraeg.

Gwahoddir unrhyw unigolyn neu sefydliad sydd a diddordeb yn y materion hyn i ymateb i’r ymgynghoriad erbyn y dyddiad cau, sef 23 Mai 2011.

Anfonwch eich sylwadau at y canlynol:

  • E-bost: wlscheme@decc.gsi.gov.uk
  • Post: Stakeholder Engagement Team
    Department of Energy and Climate Change
    5th Floor Area B
    3 Whitehall Place
    London SW1A 2AW

Darllenwch y cynllun drafft

Published 28 March 2011