News story

DECC yn ymgynghori ar eu cynllun iaith Gymraeg Arfaethedig

Heddiw mae DECC wedi lansio ymgynghoriad wyth wythnos i ofyn am farn y rhanddeiliaid ar eu Cynllun Iaith arfaethedig er mwyn sicrhau ei fod …

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw mae DECC wedi lansio ymgynghoriad wyth wythnos i ofyn am farn y rhanddeiliaid ar eu Cynllun Iaith arfaethedig er mwyn sicrhau ei fod yn hawdd ei ddeall ac y bydd yn ateb anghenion y rhai sy’n siarad Cymraeg.

Mae’r cynllun iaith wedi’i baratoi yn unol a Chanllawiau Bwrdd yr Iaith Gymraeg o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a’r gobaith yw y caiff ei gymeradwyo’n ffurfiol gan y Bwrdd ar ol y broses ymgynghori. Mae’n disgrifio sut y bydd DECC yn bwrw ymlaen a’r egwyddor a sefydlwyd gan y Ddeddf y dylai’r Gymraeg a’r Saesneg gael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus ac wrth weinyddu cyfiawnder yng Nghymru.

O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 mae’n rhaid i bob corff cyhoeddus sy’n darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru baratoi cynllun iaith sy’n nodi sut y bydd yn darparu’r gwasanaethau hynny yn Gymraeg.

Gwahoddir unrhyw unigolyn neu sefydliad sydd a diddordeb yn y materion hyn i ymateb i’r ymgynghoriad erbyn y dyddiad cau, sef 23 Mai 2011.

Anfonwch eich sylwadau at y canlynol:

  • E-bost: wlscheme@decc.gsi.gov.uk
  • Post: Stakeholder Engagement Team
    Department of Energy and Climate Change
    5th Floor Area B
    3 Whitehall Place
    London SW1A 2AW

Darllenwch y cynllun drafft

Published 28 March 2011