Stori newyddion

Cheryl Gillan yn croesawu gostyngiad trosedd yng Nghymru

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Croesawodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yr ystadegau a gyhoeddwyd heddiw [dydd Mercher 20 Ebrill)  sy’n dangos bod trosedd a gofnodwyd…

placeholder

Croesawodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yr ystadegau a gyhoeddwyd heddiw [dydd Mercher 20 Ebrill)  sy’n dangos bod trosedd a gofnodwyd yng Nghymru , yn gyffredinol,  wedi gostwng 9% o’i gymharu a’r deuddeng mis blaenorol.

Dywedodd Mrs Gillan:   “Mae’r ystadegau’n galonogol ac rwy’n sicr y byddant yn rhoi cysur i bobl ledled Cymru.   Yn arbennig, rydym  wedi gweld ac yn croesawu’r gostyngiadau sylweddol yn niferoedd  lladradau, troseddau yn erbyn cerbydau, twyll a difrod troseddol a gofnodwyd.

“Fodd bynnag, cyhyd a bo’r ystadegau, yn gyffredinol, yn addawol ac yn cynnig seiliau i adeiladu arnynt, nid oes lle i fod yn hunanfodlon.    Er bod trosedd a gofnodwyd yn gostwng yng Nghymru, canfyddiad y cyhoedd o rai troseddau fel ymddygiad gwrthgymdeithasol  a’u  bod yn broblem yn eu hardal yn parhau yn bur ddigyfnewid.   Mae hyn yn parhau i beri pryder ac mae’n rhaid inni ailddyblu ein hymdrechion, gan weithio’n glos gyda’r pedwar heddluoedd i fynd ati a gwella hyder y cyhoedd

Yng Nghymru, o’i gymharu a’r 12 mis blaenorol, Rhagfyr 2009 i Ragfyr 2010  mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod: 

  • Troseddau yn erbyn cerbydau i lawr 20%
  • Twyll a Ffugiad i lawr 19%
  • Difrod Troseddol i lawr  18%
  • Lladrad i lawr 15%
  • Trais corfforol i lawr 9%
  • Byrgleriaeth i lawr 8%

Nodiadau

Gellir gweld yr ystadegau diweddaraf yn ymwneud a throsedd yn http://www.homeoffice.gov.uk/publications/science-research-statistics/research-statistics/crime-research/hosb0611/?view=Standard&pubID=885323

Published 20 Ebrill 2011