Datganiad i'r wasg

Galw am dystiolaeth

Heddiw, bydd yr Adolygiad Annibynnol o Dribiwnlys Waterhouse yn cyhoeddi Papur Materion yn galw am sylwadau ar gwmpas yr Ymchwiliad gwreiddiol ac a oedd wedi ymchwilio'n ddigonol i honiadau penodol o gam-drin plant mewn cartrefi gofal yng Ngogledd Cymru.