Closed consultation

Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith diwygiedig GLlTEM

We are analysing your feedback

Visit this page again soon to download the outcome to this public feedback.

Summary

Ymgynghoriad ar ddiwygio Cynllun Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

This consultation ran from
to

Consultation description

Mae GLlTEM wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd yn trin yr iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg yn gyfartal. Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymweud gyda diwygiad cyntaf ei Gynllun Iaith Gymraeg.

Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg yn ymdrin gyda gwaith ei bencadlys corfforaethol yn Llundain, y canolfannau prosesu canolog megis y Llys Sirol Hawliadau Arian a holl lysoedd a thribiwnlysoedd Cymru.

Ni welwyd erioed gymaint o newid i’r ffordd y mae’r llysoedd a’r tribiwnlysoedd yn gweithredu i’r hyn y maent yn ei wynebu ar hyn o bryd, ac mae’r cynllun diwygiedig angen adlewyrchu hyn gan roi datganiad clir i siaradwyr Cymraeg sut fydd yn trin yr iaith Gymraeg yn gyfartal wrth gyflwyno ei wasanaethau.

Documents

Cynllun Iaith 2018-2021

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email digital.comms@hmcts.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Ymgynghoriad Cynllun Iaith Gymreag

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email digital.comms@hmcts.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Published 11 December 2017