Consultation outcome

Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith diwygiedig GLlTEM

This consultation has concluded

Download the full outcome

Ymateb GLITEM i Ymgynghoriad Cynllun Iaith

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email hmctsforms@justice.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Cynllun Iaith Cymraeg GLITEM

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email hmctsforms@justice.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Detail of outcome

Bu i’r ymgynghoriad ar Gynllun Iaith Gymraeg GLlTEM roi’r cyfle cyntaf ers cyhoeddi ei Gynllun cyntaf yn 2013 i adolygu darpariaethau’r Cynllun fel ei fod yn adlewyrchu yn well y cyfeiriad y mae’r sefydliad yn ei gymryd ar hyn o bryd.

Yn ychwanegol i ymrwymiadau blaenorol, mae’r Cynllun bellach yn rhoi gwybodaeth ar y canlynol:

  • Y defnydd o’r Gymraeg yn y Llys Gweinyddol
  • Y defnydd o’r Gymraeg yn y Llys Apel a’r Uwch Dribiwnlys
  • Y defnydd o’r Gymaeg yn y Llys Busnes ac Eiddo
  • Adran ar wasanaethau digidol
  • Ymroddiad newydd i’r Cynllun gan y Prif Weithredwr presennol

Original consultation

Summary

Ymgynghoriad ar ddiwygio Cynllun Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

This consultation ran from
to

Consultation description

Mae GLlTEM wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd yn trin yr iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg yn gyfartal. Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymweud gyda diwygiad cyntaf ei Gynllun Iaith Gymraeg.

Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg yn ymdrin gyda gwaith ei bencadlys corfforaethol yn Llundain, y canolfannau prosesu canolog megis y Llys Sirol Hawliadau Arian a holl lysoedd a thribiwnlysoedd Cymru.

Ni welwyd erioed gymaint o newid i’r ffordd y mae’r llysoedd a’r tribiwnlysoedd yn gweithredu i’r hyn y maent yn ei wynebu ar hyn o bryd, ac mae’r cynllun diwygiedig angen adlewyrchu hyn gan roi datganiad clir i siaradwyr Cymraeg sut fydd yn trin yr iaith Gymraeg yn gyfartal wrth gyflwyno ei wasanaethau.

Documents

Cynllun Iaith 2018-2021

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email hmctsforms@justice.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Ymgynghoriad Cynllun Iaith Gymreag

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email hmctsforms@justice.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Published 11 December 2017
Last updated 10 May 2018 + show all updates
  1. Consultation response and new Welsh Language Scheme published.

  2. First published.