Consultation outcome

Ymgynghori ar Gynllun Iaith Gymraeg arfaethedig DECC

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government
This consultation has concluded

Download the full outcome

DECC Welsh Language Scheme consultation: Summary of responses and government response

Request an accessible format.
If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email enquiries@beis.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Detail of outcome


Original consultation

Summary

Mae’r Adran yn gofyn am sylwadau ar ei Gynllun Iaith Gymraeg arfaethedig. Rydyn ni am sicrhau bod y cynllun iaith yn hawdd ei ddeall ac y bydd…

This consultation ran from
to

Consultation description

Mae’r Adran yn gofyn am sylwadau ar ei Gynllun Iaith Gymraeg arfaethedig. Rydyn ni am sicrhau bod y cynllun iaith yn hawdd ei ddeall ac y bydd yn ateb anghenion pobl sy’n siarad yr iaith.

O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae’n rhaid i bob corff cyhoeddus sy’n darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru baratoi Cynllun Iaith sy’n nodi sut y bydd yn darparu’r gwasanaethau hynny yn Gymraeg. Mae’r Cynllun Iaith yn disgrifio sut y bydd DECC yn gweithredu’r egwyddor a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg y dylai’r Gymraeg a’r Saesneg gael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru.

Mae’r Cynllun Iaith wedi’i baratoi yn unol a Chanllawiau Bwrdd yr Iaith Gymraeg o dan y Ddeddf a’r gobaith yw y caiff ei gymeradwyo’n ffurfiol gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn dilyn y broses ymgynghori. Cytunwyd ar y cyfnod ymgynghori o wyth wythnos gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

Gwahoddir unrhyw unigolyn neu sefydliad sydd a diddordeb yn y materion hyn i ymateb i’r ymgynghoriad hwn.

Contact us

Email: internal.comms@decc.gsi.gov.uk

Dogfennau Ymgynghori

Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith Gymraeg DECC: Crynodeb oa??r ymatebion

DECC Welsh Language Scheme consultation: summary of responses

DECC Cynllun Iaith Gymraeg (Cymraeg)

DECC Welsh Language Scheme (English)

Documents

Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith Gymraeg DECC: Crynodeb o’r ymatebion

Request an accessible format.
If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email enquiries@beis.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith Gymraeg DECC: Crynodeb o/u2019r ymatebion

Request an accessible format.
If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email enquiries@beis.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

DECC Welsh Language Scheme (English)

Request an accessible format.
If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email enquiries@beis.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.
Published 28 March 2011