Closed consultation

Stamp Duty Land Tax: consultation on the potential impacts of devolving to the National Assembly for Wales and Welsh Government

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

We are analysing your feedback

Visit this page again soon to download the outcome to this public feedback.

Summary

A consultation on the potential impacts of devolving Stamp Duty Land Tax to the National Assembly for Wales and Welsh Government

This consultation ran from
to

Consultation description

English

In November 2012, the Silk Commission published its Part 1 report (Empowerment and Responsibility: Financial Powers to Strengthen Wales) considering how to improve the financial accountability of the Assembly and the Welsh Government, including the case for the devolution of fiscal powers.

The report contained 33 recommendations, including the recommendation that Stamp Duty Land Tax (SDLT) ‘should be devolved to the Welsh Government with Welsh Ministers given control over all aspects of the tax in Wales’.

The government wishes to consult with business on the potential impacts of devolving SDLT to the Assembly in advance of making a full response to all of the recommendations in the Commission’s first report.

Cymraeg

Ym mis Tachwedd 2012, cyhoeddodd Comisiwn Silk ei adroddiad Rhan 1 (Grymuso a Chyfrifoldeb: Pwerau Ariannol i Gryfhau Cymru) a oedd yn ystyried sut i wella atebolrwydd ariannol y Cynulliad a Llywodraeth Cymru, gan gynnwys yr achos dros ddatganoli pwerau ariannol.

Roedd yr adroddiad yn cynnwys 33 argymhelliad, gan gynnwys yr argymhelliad bod ‘Treth Tir y Doll Stamp yn cael ei datganoli i Lywodraeth Cymru a bod Gweinidogion Cymru yn cael rheolaeth dros bob agwedd ar y dreth yng Nghymru’.

Mae’r Llywodraeth yn dymuno ymgynghori â busnesau ynghylch effeithiau posibl datganoli Treth Tir y Doll Stamp i’r Cynulliad cyn paratoi ymateb llawn i bob un o’r argymhellion yn adroddiad cyntaf y Comisiwn.

Documents

Published 30 July 2013