Collection

Labelu cig eidion a chig llo: canllawiau

Mae'n rhaid i chi labelu cig eidion ffres ac wedi'i rewi, cig llo, briwgig a thrimins yn unol â rheolau gofynnol; efallai y bydd angen cymeradwyo gwybodaeth ychwanegol.