Collection

Ffurflenni ac arweiniad ar amlosgi

Ffurflenni ar gyfer gwneud cais am amlosgiad, gan gynnwys tystysgrifau a ffurflenni awdurdodi i feddygon, cyfarwyddwyr angladdau a rheolwyr amlosgfeydd.