Cysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio

Cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio os oes angen cymorth arnoch gyda phethau fel:

  • band Treth Gyngor eich eiddo
  • gwerth trethiannol eich eiddo, os ydych yn talu trethi busnes
  • Lwfansau Tai Lleol a rhenti teg

Cysylltwch â’ch cyngor lleol yn lle hynny i dalu eich Treth Gyngor neu’ch bil trethi busnes.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Dim ond i ddod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer Asiantaeth y Swyddfa Brisio yng Nghymru a Lloegr y gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Bydd angen i chi gysylltu â’r canlynol: