Mae cyfradd fesul awr yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn dibynnu ar eich oed ac a ydych chi’n brentis - rhaid i fod mewn oed gadael ysgol o leiaf er mwyn ei gael.

This page is also available in English.

Blwyddyn 21 a hŷn 18 i 20 O dan 18 oed Prentis*
2015 (cyfradd bresennol) £6.70 £5.30 £3.87 £3.30
2014 £6.50 £5.13 £3.79 £2.73
2013 £6.31 £5.03 £3.72 £2.68
2012 £6.19 £4.98 £3.68 £2.65
2011 £6.08 £4.98 £3.68 £2.60
2010 £5.93 £4.92 £3.64 £2.50

*Mae’r gyfradd hon ar gyfer prentisiaid o dan 19 oed neu’r rheini yn eu blwyddyn gyntaf. Os ydych chi’n 19 oed neu’n hŷn ac wedi mynd heibio eich blwyddyn gyntaf, byddwch chi’n cael y gyfradd sy’n berthnasol i’ch oed.

Roedd y grwpiau oed yn wahanol cyn 2010. Nid oedd dim cyfraddau Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer prentisiaid.

Blwyddyn 22 a hŷn 18 i 21 O dan 18 oed
2009 £5.80 £4.83 £3.57
2008 £5.73 £4.77 £3.53
2007 £5.52 £4.60 £3.40
2006 £5.35 £4.45 £3.30
2005 £5.05 £4.25 £3.00

Darllenwch yr wybodaeth am pwy sydd â hawl i gael yr isafswm cyflog neu ddefnyddio’r gyfrifiannell Isafswm Cyflog Cenedlaethol i weld a ydy’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn cael ei dalu.

Os nad ydych chi’n cael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ac rydych chi’n meddwl y dylech chi, ffoniwch y Llinell Gymorth Hawliau Cyflog a Gwaith.