Mae cyfradd fesul awr yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn dibynnu ar eich oed ac os ydych chi’n brentis.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Rhaid i chi fod yn o leiaf:

  • oed gadael ysgol er mwyn cael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol
  • 25 oed i gael y Cyflog Byw Cenedlaethol - bydd yr isafswm cyflog yn berthnasol o hyd i weithwyr 24 oed ac iau

Cyfraddau presennol

Mae’r cyfraddau hyn ar gyfer y Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Mae’r cyfraddau yn newid bob Ebrill.

Blwyddyn 25 a throsodd 21 i 24 18 i 20 O dan 18 Prentis
Hydref 2016 (cyfradd presennol) £7.20 £6.95 £5.55 £4.00 £3.40
Ebrill 2017 £7.50 £7.05 £5.60 £4.05 £3.50

Mae cyfraddau’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn newid bob mis Hydref. Mae cyfraddau’r Cyflog Byw Cenedlaethol yn newid bob mis Ebrill.

Prentis

Mae Prentis yda’r hawl i dderbyn cyfradd prentis os ydynt yn naill ai:

  • dan 19 oed
  • 19 oed neu drosodd ac yn flwyddyn gyntaf eu prentisiaeth

Enghraifft Mae gan prentis 22 oed hawl i’r gyfradd iafswm yr awr o £3.40 os yn flwyddyn gyntaf eu prentisiaeth.

Mae prentisiaid gyda’r hawl i gael yr isafswm cyflog ar gyfer eu hoed os ydynt:

  • yn 19 oed neu drosodd
  • wedi cwblhau blwyddyn gyntaf eu prentisiaeth

Enghraifft Mae prentis 22 oed sydd wedi cwblhau blwyddyn gyntaf eu prentisiaeth gyda’r hawl i gyfradd isafswm yr awr o £6.95

Cyfraddau blaenorol

Roedd y cyfraddau canlynol ar gyfer y Cyflog Byw Cenedlaethol ar Isafswm Cyflog Cenedlaethol o Ebrill i Hydref 2016.

Blwyddyn 25 a throsodd 21 i 24 18 i 20 O dan 18 Prentis
Ebrill 2016 £7.20 £6.70 £5.30 £3.87 £3.30

Cyfraddau cyn Ebrill 2016

Roedd y cyfraddau canlynol ar gyfer yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol cyn i’r Cyflog BYw Cenedlaethol gael ei gyflwyno. Fel arfer byddai’r cyfraddau’n cael eu diweddaru bob mis Hydref.

Blwyddyn 21 a throsodd 18 i 20 O dan 18 Prentis
2015 £6.70 £5.30 £3.87 £3.30
2014 £6.50 £5.13 £3.79 £2.73
2013 £6.31 £5.03 £3.72 £2.68
2012 £6.19 £4.98 £3.68 £2.65
2011 £6.08 £4.98 £3.68 £2.60
2010 £5.93 £4.92 £3.64 £2.50

Cyfraddau cyn 2010

Roedd y grwpiau oedran yn wahanol cyn 2010 ac nid oedd unrhyw gyfraddau Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer prentisiaid.

Blwyddyn 22 a throsodd 18 i 21 O dan 18
2009 £5.80 £4.83 £3.57
2008 £5.73 £4.77 £3.53
2007 £5.52 £4.60 £3.40
2006 £5.35 £4.45 £3.30
2005 £5.05 £4.25 £3.00

Pwy sy’n cael yr isafswm cyflog

Darllenwch y wybodaeth am pwy sydd hawl i gael yr isafswm cyflog.

Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell isafswm cyflog i weld os yw’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu ‘r Cyflog Byw Cenedlaethol yn cael ei dalu.

Os nad ydych chi’n cael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ac rydych chi’n meddwl y dylech chi, cysylltwch Acas.