Cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol a’r Cyflog Byw Cenedlaethol

Mae cyfradd fesul awr yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn dibynnu ar eich oed ac os ydych chi’n brentis.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Rhaid i chi fod yn o leiaf:

  • oed gadael ysgol er mwyn cael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol
  • 25 oed i gael y Cyflog Byw Cenedlaethol - bydd yr isafswm cyflog yn berthnasol o hyd i weithwyr 24 oed ac iau

Cyfraddau presennol

Mae’r cyfraddau hyn ar gyfer y Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Mae’r cyfraddau yn newid bob Ebrill.

25 a throsodd 21 i 24 18 i 20 O dan 18 Prentis
Ebrill 2020 £8.72 £8.20 £6.45 £4.55 £4.15

Mae cyfraddau’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn newid bob mis Hydref. Mae cyfraddau’r Cyflog Byw Cenedlaethol yn newid bob mis Ebrill.

Prentis

Mae Prentis gyda’r hawl i dderbyn cyfradd prentis os ydynt yn naill ai:

  • dan 19 oed
  • 19 oed neu drosodd ac yn flwyddyn gyntaf eu prentisiaeth

Enghraifft Mae gan prentis 22 oed hawl i’r gyfradd iafswm yr awr o £4.15 os yn flwyddyn gyntaf eu prentisiaeth.

Mae prentisiaid gyda’r hawl i gael yr isafswm cyflog ar gyfer eu hoed os ydynt:

  • yn 19 oed neu drosodd
  • wedi cwblhau blwyddyn gyntaf eu prentisiaeth

Enghraifft Mae prentis 22 oed sydd wedi cwblhau blwyddyn gyntaf eu prentisiaeth gyda’r hawl i gyfradd isafswm yr awr o £8.20.

Cyfraddau blaenorol

Roedd y cyfraddau canlynol ar gyfer y Cyflog Byw Cenedlaethol ar Isafswm Cyflog Cenedlaethol o Ebrill 2016.

25 a throsodd 21 i 24 18 i 20 O dan 18 Prentis
Ebrill 2019 i Mawrth 2020 £8.21 £7.70 £6.15 £4.35 £3.90
Ebrill 2018 i Mawrth 2019 £7.83 £7.38 £5.90 £4.20 £3.70
Ebrill 2017 i Mawrth 2018 £7.50 £7.05 £5.60 £4.05 £3.50
Hydref 2016 i Mawrth 2017 £7.20 £6.95 £5.55 £4.00 £3.40
Ebrill 2016 i Medi 2016 £7.20 £6.70 £5.30 £3.87 £3.30

Cyfraddau cyn Ebrill 2016

Roedd y cyfraddau canlynol ar gyfer yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol cyn i’r Cyflog BYw Cenedlaethol gael ei gyflwyno. Fel arfer byddai’r cyfraddau’n cael eu diweddaru bob mis Hydref.

21 a throsodd 18 i 20 O dan 18 Prentis
2015 £6.70 £5.30 £3.87 £3.30
2014 £6.50 £5.13 £3.79 £2.73
2013 £6.31 £5.03 £3.72 £2.68
2012 £6.19 £4.98 £3.68 £2.65

Pwy sy’n cael yr isafswm cyflog

Darllenwch y wybodaeth am pwy sydd hawl i gael yr isafswm cyflog.

Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell isafswm cyflog i weld os yw’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu ‘r Cyflog Byw Cenedlaethol yn cael ei dalu.

Os nad ydych chi’n cael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ac rydych chi’n meddwl y dylech chi, cysylltwch Acas.