Trosolwg

Mae Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn gyfrif cynilo hirdymor sy’n rhydd o dreth ar gyfer plant.

Ni allwch wneud cais am Gronfa Ymddiriedolaeth Plant newydd oherwydd bod y cynllun bellach ar gau. Gallwch wneud cais am ISA ar gyfer Plant Iau yn lle hynny.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Os oes Cronfa Ymddiriedolaeth Plant gennych yn barod

Gallwch barhau i ychwanegu hyd at £4,368 y flwyddyn at gyfrif eich cronfa. Mae’r arian yn eiddo i’r plentyn, a gall y plentyn dim ond ei dynnu o’r cyfrif pan fydd yn troi’n 18 oed. Gall y plentyn gymryd rheolaeth dros y cyfrif pan fydd yn troi’n 16 oed.

Nid oes treth i’w thalu ar incwm y gronfa nac ar unrhyw elw y mae’n ei gwneud. Ni fydd yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau neu gredydau treth a gewch.

Dod o hyd i’ch darparwr

Os nad ydych yn gwybod enw’r darparwr, gallwch ddarganfod ble mae’r gronfa’n cael ei chadw. Llenwch y ffurflen ar-lein er mwyn gofyn i Gyllid a Thollau EM (CThEM) lle yr agorwyd y cyfrif yn wreiddiol. Bydd angen Dynodydd Defnyddiwr (ID) a chyfrinair ar gyfer Porth y Llywodraeth arnoch. Os nad oes gennych Ddynodydd Defnyddiwr, gallwch greu un pan fyddwch yn llenwi’r ffurflen ar-lein.

Bydd CThEM yn anfon manylion darparwr y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant atoch drwy’r post cyn pen 3 wythnos o’ch cais yn ein cyrraedd.

Os ydych wedi mabwysiadu’r plentyn, neu os yw’r llys wedi rhoi cyfrifoldeb rhiant i chi dros y plentyn, bydd CThEM yn cysylltu â chi am ragor o wybodaeth.