Trosolwg

Mae Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn gyfrif cynilo hirdymor sy’n rhydd o dreth ar gyfer plant.

Ni allwch wneud cais am Gronfa Ymddiriedolaeth Plant newydd oherwydd bod y cynllun bellach ar gau. Gallwch wneud cais am ISA ar gyfer Plant Iau yn lle hynny.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Os oes Cronfa Ymddiriedolaeth Plant gennych yn barod

Gallwch barhau i ychwanegu hyd at £9,000 y flwyddyn at gyfrif eich cronfa. Mae’r arian yn eiddo i’r plentyn, a gall y plentyn dim ond ei dynnu o’r cyfrif pan fydd yn troi’n 18 oed. Gall y plentyn gymryd rheolaeth dros y cyfrif pan fydd yn troi’n 16 oed.

Nid oes treth i’w thalu ar incwm y gronfa nac ar unrhyw elw y mae’n ei gwneud. Ni fydd yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau neu gredydau treth a gewch.