Praca dla Ambasada Brytyjska

Ambasada Brytyjska jest pracodawcą równych szans.

Polityką Ambasady Brytyjskiej jest zapewnienie równych szans zatrudnienia, rozwoju zawodowego oraz awansu dla wszystkich pracowników, w zależności od ich umiejętności, kwalifikacji oraz przydatności na konkretne stanowisko. Z przyjemnością oczekujemy zatem na podania od wszystkich odpowiednio wykwalifikowanych osób, w tym od przedstawicieli mniejszości narodowych i osób niepełnosprawnych.

Brytyjską placówką dyplomatyczną w Polsce jest Ambasada Brytyjska w Warszawie. Personel Ambasady dzieli się na dwie grupy:

  • pracowników brytyjskich: zawodowych dyplomatów, zatrudnionych bezpośrednio przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów w Londynie, delegowanych na zagraniczne placówki na okres 3-5 lat
  • personel lokalny: zatrudniony zgodnie z zasadami miejscowego kodeksu pracy

Jeśli są Państwo zainteresowani karierą w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów, prosimy aplikować bezpośrednio w Londynie

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dla personelu lokalnego zatrudnionego bezpośrednio przez Ambasadę Brytyjską w Warszawie pojawiają się rzadko. Są one zawsze publikowane na naszej stronie internetowej. prosimy zatem o jej regularne odwiedzanie.

Chcielibyśmy zastrzec, że możliwości awansu dla personelu lokalnego są ograniczone, niemniej jednak zachęcamy naszych pracowników do aplikowania na inne wolne stanowiska w Ambasadzie, gdy tylko takie się pojawiają.

Staże

Ambasada sporadycznie oferuje możliwość odbycia stażu. Oferty te również ogłaszamy na naszej stronie internetowej i kierujemy je do mieszkających w Polsce studentów oraz niedawnych absolwentów uczelni wyższych.

Studenci brytyjskich uniwersytetów, którzy są obywatelami brytyjskimi i rozważają karierę w brytyjskiej służbie dyplomatycznej, mogą aplikować o staż bezpośrednio do brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów lub innych brytyjskich ministerstw.

Proces aplikacyjny

Prosimy o przesyłanie aplikacje o zatrudnienie w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie drogą elektroniczną, wyłącznie w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w ogłoszeniu o wolne stanowisko pracy.

Prosimy o przesłanie wypełnionego w całości i wyjaśnienie w Supporting Statement box swojej motywacji, umiejętności i doświadczenia, które mogą Państwo wnieść na dane stanowisko. Prosimy również o dołączenie swojego aktualnego CV w języku angielskim.

Nie rozpatrujemy podań przysłanych bez związku z opublikowanym ogłoszeniem. Skontaktujemy się tylko z tymi kandydatami, których zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. Nie odsyłamy żadnych podań. Wszyscy kandydaci muszą biegle posługiwać się językiem angielskim, zarówno w mowie jak i w piśmie (chyba że w ogłoszeniu napisano inaczej), i zazwyczaj, choć nie zawsze, muszą płynnie posługiwać się językiem polskim.

Ambasada rozpatrzy wszystkie przesłane podania i zaprosi wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Zaproszeni kandydaci powinni spodziewać się rozmowy w języku angielskim na temat swoich kompetencji, którą przeprowadzi komisja rekrutacyjna składająca się z personelu Ambasady. Podczas rozmowy kandydaci mogą oczekiwać pytań o swoje umiejętności, doświadczenie oraz przebieg dotychczasowej kariery zawodowej. Częścią procesu rekrutacyjnego może być także krótkie ćwiczenie praktyczne, mające na celu sprawdzenie konkretnych umiejętności wymaganych na danym stanowisku pracy.