Prynu rhif cofrestru personol

Gallwch brynu rhif cofrestru personol ar gyfer eich platiau rhif wrth DVLA ar-lein neu mewn ocsiwn. Chwilio ar-lein i weld pa rifau sydd ar gael a’u cost.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cynnwys

Bydd arnoch angen cerdyn debyd neu gredyd i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Gallwch dim ond defnyddio rhifau cofrestru personol ar gerbyd sydd wedi’i gofrestru (neu ar fin gael ei gofrestru), wedi’i drethu ac yn cael ei ddefnyddio yn y DU.

Ni allwch wneud i’r cerbyd edrych yn fwy newydd nag ydyw mewn gwirionedd. Er enghraifft, ni allwch roi rhif cofrestru ‘07’ ar gerbyd a gofrestrwyd yn 2003.

Pan fyddwch chi’n prynu rhif cofrestru personol, rydych yn prynu’r hawl i aseinio’r rhif hwn i gerbyd a gofrestrwyd yn eich enw chi neu enw rhywun arall (yr enwebai).

Ocsiynau rhifau cofrestru

Mae Cofrestru Personol DVLA hefyd yn arwerthu rhai rhifau cofrestru unigryw. Cynhelir yr ocsiynau hyn tua 6 waith y flwyddyn ac mae prisiau wrth gefn yn dechrau o £130. Gallwch gynnig ar-lein, yn bersonol, dros y ffôn neu’n ysgrifenedig.

Gwerthiannau preifat

Gallwch brynu rhif cofrestru personol gwrth ddeliwr neu’n breifat. Os ydych yn gwneud hyn, sicrhewch eich bod yn derbyn y dystysgrif hawl V750W neu’r dystysgrif gadw V778W.